Sjekk av plantekvalitet i vertikalt landbruk.

De største utfordringene i vertikalt landbruk

Vertikalt landbruk har alle forutsetninger for å konkurrere med tradisjonelt landbruk, men veien til suksess byr på visse utfordringer. Som oppstarter flest, krever innendørs plantevekst en godt planlagt strategi for å leve opp til sitt potensial.

Hos Avisomo jobber vi kontinuerlig med å utvikle løsninger som gjør innendørs plantevekst problemfri. Her finner du ut hva som er de største utfordringene i vertikalt landbruk og hvordan Avisomo hjelper deg med å overkomme dem.

Vertikale landbruksentusiaster beskriver gjerne innendørs plantevekst som en kombinert løsning på fremtidens matmangel, miljøkrisen og alle dine finansielle problemer. De tar ikke nødvendigvis feil, men det er langt igjen før vi når slike resultater.

Målsetningen om å starte et vertikalt landbruk som produserer stabile avlinger og gir ett godt overskudd er derimot innen rekkevidde.

Hva sier så skeptikerne med minst tiltro til innendørs plantevekst? De trekker ofte frem prislappen på vertikale landbruk, teknologiske begrensninger, energiforbruk og karbonutslipp som motargumenter mot å starte med innendørs plantevekst.

Skeptikerne tar heller ikke feil, men de svartmaler vertikalt landbruk like mye som tilhengerne roser det opp i skyene. La oss ikke dvele for mye ved argumentene. Da er det mer fruktbart å ta en kikk på hva som skal til for å overkomme de største utfordringene i vertikalt landbruk:

Innhold:

 1. Økonomiske utfordringer i vertikalt landbruk
  1.1 Etableringskostnader for innendørs plantevekst
  1.2 Driftskostnader for innendørs plantevekst
 2. Miljømessige utfordringer i vertikalt landbruk
  2.1 Karbonutslipp
  2.2 Strømforbruk
 3. Teknologiske utfordringer i vertikalt landbruk
  3.1 Fagkunnskap er nødvendig
  3.2 Teknologien er under utvikling
 4. Avlingsrelaterte utfordringer i vertikalt landbruk
  4.1 Begrenset planteutvalg
  4.2 Skadedyrs- og pollineringskontroll
 5. Forretningsmessige utfordringer i vertikalt landbruk
  5.1 Tilbud og etterspørsel
  5.2 Norges grønnsaksmonopol

Økonomiske utfordringer i vertikalt landbruk

Det først motargumentet som dukker opp i diskusjoner om vertikale landbruk er at prisen for etablering er høy. Det behøver den ikke å være, og situasjone endres når planteveksten har blitt strømlinjeformet. Da kan det dyrkes langt større avlinger med mindre arbeidskraft enn i tradisjonelt landbruk.

Les videre for å finne ut hvordan du kan bygge opp et vertikalt landbruks-imperium uten å ruinere deg selv ved første korsvei.

Etableringskostnader for innendørs plantevekst

Det er ingen hemmelighet at det er kostbart å etablere vertikale landbruk. Det trengs lokaler, vekstsystemer (inkludert traller, lys, pumper, rør, verktøy), datasystemer og vekstmaterialer (frø, gjødsel, vann o.l.). I tillegg må det påberegnes markante, løpende strømutgifter.

Investeringen kan fort synes voldsom for små bedrifter som ønsker å satse på vertikalt landbruk. Derfor har vi i Avisomo kommet opp med en løsning som er overkommelig for alle.

Relatert artikkel: Hva koster det å komme i gang med vertikalt landbruk?

Avisomo tilbyr nemlig utleie av komplette vekstsystemer. Det vil si at du kan starte så stort eller lite du vil. Det betyr også at du kan vente med å investere til rutinene for produksjon av stabile avlinger er på plass.

Avisomos planteabonnement gir minimal økonomisk risiko for alle som har lyst til å prøve seg på vertikalt landbruk. I tillegg står teamet vårt parate til å svare på alle spørsmål om hvordan du skaper lønnsomhet i vertikalt landbruk.

Driftskostnader for innendørs plantevekst

Når det kommer til driften av vertikale landbruk så krever det nødvendigvis en del energi. Lampene som trengs for å sikre optimal plantevekst vil alltid trekke en del strøm. Når det er sagt, så forskes det iherdig for å utvikle teknologi som sørger for minimalt energiforbruk i innendørs plantevekst.

Avisomos vekstsystemer benytter seg av de mest energibesparende vekstlampene på markedet. Det resulterer i et radikalt forminsket energiforbruk sammenlignet med bruk av HPS eller MH plantelys. (Mer om plantelys kommer straks i neste kapittel.)

Måling av plantemiljø i vertikalt landbruk.

Miljømessige utfordringer i vertikalt landbruk

Entusiastene liker å fremheve potensialet for bærekraftig-plantevekst i vertikale landbruk. Nettopp derfor liker skeptikerne å peke på karbonutslippene og energiforbruket som følger med innendørs plantevekst. Men strider egentlig disse to argumenter mot hverandre?

Karbonutslipp

Karbonutslipp i vertikalt landbruk er ikke til å komme unna før solcelle-teknologien blir god nok til å holde store vekstanlegg i drift. Det er et problem som forskerne jobber hardt med å løse. I tillegg er vertikalt landbruk designet for overkomme en rekke andre miljøproblemer.

Vertikalt landbruk er designet for gjenbruk av ressurser som vann og næringsstoffer. Dette resulterer i meget lave utslipp i naturen. I tillegg benyttes det sjeldent kjemikalier.

Vertikalt landbruk motvirker avskoging og utslipp av fossilt brennstoff fra landbruksmaskiner. En viktig del av forretningsstrategien er å dyrke der er behov. Det vil si at langtransport av matvarer ikke lenger skal være nødvendig.

Relatert artikkel: Hvordan bidrar vertikalt landbruk til å redusere klimautslipp?

Strømforbruk

Karbonutslipp i forbindelse med innendørs plantevekst er direkte forbundet med strømforbruket. Naturlig nok, viser regnstykket at det kreves langt mer strøm å dyrke planter innomhus enn i tradisjonelt landbruk. Men dette er da også et urettferdig regnestykke. Det blir ikke rettferdig før utslipp av fossile brennstoff, avskoging og landtransport tas med i miljøregnskapet.

Det vi kan si med sikkerhet, er at dagens vekstsystemer er langt mer energibesparende enn gårsdagens. Vi vet også at det forskes ustanselig for å komme opp med enda bedre løsninger.

Hos Avisomo anbefaler vi bruk av LED-lamper. Disse har vist seg å være langt mer energieffektive enn HPS eller MH plantelys. Grunnen til dette er at LED-lampene tillater bedre kontroll over lyskilden. Slik kan energien utnyttes bedre i forhold til plantevekst. I tillegg har lyspærene en forventet levetid på 20 år.

Relatert artikkel: Effektiviser din plantevekst med LED-plantelys

Teknologiske utfordringer i vertikalt landbruk

Igjen skal vi ikke kimse av skeptikernes formeninger. De peker nemlig på utfordringene som alle vertikale landbruksentusiaster trenger å ta stand til.

At teknologien er under utvikling handler i bunn og grunn om hvorvidt du ser på glasset som halvtomt eller halvfullt. Og der har vi kanskje en av de største forskjellene på entusiastene og skeptikerne til vertikalt landbruk?

Fagkunnskap er nødvendig

Slik som all annen business, krever også innendørs plantevekst fagkunnskap. Det er et hav av praktiske forhold å ta stand til og flere fagfelt som må læres. I tillegg må du være klar til å ansette/trene flere fagfolk den dagen du er klar til å utvide bedriften.

Som vi har vært inne på, kan du gjøre denne prosessen i ro og mak med Avisomos utleie av vekstsystemer. Dersom du har begrensede investeringsmidler, gir Avisomos plantebonnement deg mulighet til å lære fagkunnskap i eget tempo. Slik kan utvikling av kompetanse og bedrift tilpasses din egen lommebok.

Teknologien er under utvikling

Det er sant som skeptikerne sier, teknologien i vertikalt landbruk er fortsatt fersk. Den vil ganske sikkert utvikles og forbedres mye i årene som kommer. Den negative konsekvensen av dette er at du risikerer å måtte investere i løpende oppdateringer av teknologi for å henge med i utviklingen.

I tillegg er det fare for at du kan bli hemmet av programvarefeil, som typisk oppstår i startfasen av ny teknologiutvikling.

Den positive konsekvensen av fersk teknologi, er at du som investor har sjansen til å være med på oppstarten av noe nytt. Det vil antakelig kreve både innsats og stå-på-vilje, men slik starter de fleste suksesshistorier.

Kontroll av avlinger i vertikalt landbruk.

Avlingsrelaterte utfordringer i vertikalt landbruk

Neste utfordring på listen er direkte forbundet med forrige paragraf om fersk teknologi. Det er nemlig sant som «vertikal-pessimistene» sier: Antall planter som egner seg for innendørs plantevekst er begrenset.

Det er også sant at lukkede vekstsystemer krever en helt annen kontroll av skadedyr og pollinering enn tradisjonelt landbruk. Dette er nok en utfordring som forskerne satser hardt på å overkomme.

Begrenset planteutvalg

Per dags dato er det stort sett salat, urter og mikrogrønnsaker som dyrkes på stor skala i vertikale landbruk. For øyeblikket er dette kanskje nok?

Det krever som sagt fagkunnskap og etablere stabil innendørs plantevekst. Et godt tips fra oss i Avisomo er å starte med noen få, eller bare en enkelt plante. Når du først har optimalisert prosessen en gang, vil det være mye enklere å gjenta prosessen med andre planter, og i større skala.

Når det gjelder planteutvalget, så jobber de største vertikale landbruksselskapene i verden med å utvikle teknologi som skal utvide dette. En av de største planteprodusentene i Europa, tyske Infarm, planlegger å utvide produksjonen med 40 nye arter i 2022.

Blant de nye plantene Infarm satser på finner vi tomater, sopp, erter og jordbær. Med slik satsning er det bare et spørsmål om tid før planteutvalget mangedobles.

Skadedyrs- og Pollineringskontroll

Her kommer vi inn på nok et tema som henger sammen med teknologiutviklingen. Og nå skal vi faktisk dra «vertikal-entusiastene» litt i ørene. De lener seg nemlig alt for ofte på argumenter om at innendørs plantevekst er fri for kjemikalier. Vi brukte til og med dette argumentet selv, litt tidligere i denne artikkelen.

Faktum er at selv om vertikale landbruk er bedre beskyttet mot plantesykdom og skadedyr, så er de også mer sårbare. Om planteveksten først blir rammet er rask spredning et reelt problem som kan sette hele avlinger i fare. Risikoen er lav, men det stilles likevel store krav til kontroll. Det samme er tilfelle med pollineringen.

Siden naturlig pollinering er utelukket i vertikale landbruk, må dette tas hånd om manuelt, noe som krever arbeidskraft. Ikke nok med det, du er også nødt til å passe på at planetene ikke under- eller overpollineres.

Heldigvis hjelper teknologien oss med kontrollen. Det er nemlig slik at vekstsystemene overvåkes og måles av dataprogrammer som forteller deg når plantene er klare for pollinering. Etter hvert som avlingene høstes, og prosessen gjentas, vil rutinene perfeksjoneres.

Avisomos vekstprogrammer, eller planteoppskrifer som vi kaller dem, benytter seg av den siste teknologien på markedet. Det hjelper deg med å få stålkontroll på både skadeforebygging og pollinering.

Forretningsmessig utfordringer i vertikalt landbruk

Den vertikale landbruksindustrien har fremdeles ikke tatt helt av i Norge. Derfor har heller ikke skeptikerne rukket å rope høylytt om alle utfordringer til vertikalt landbruk.

I Norge er det to årsaker til at det kan det være utfordrende å få fotfeste på markedet. For det første snakker vi om et relativt lite marked. For det andre er konkurransen dominert av noen få frukt og grønt-grossister.

Tilbud og etterspørsel

At etterspørselen for friske, organiske grønnsaker som er frie for sprøytemidler er stor, er det ingen tvil om. Men er den stor nok til at du kan leve av å dyrke salater og urter i vertikale landbruk?

Per i dag er ikke det vertikale landbruksmarkedet mettet. Derfor er det fullt mulig å etablere et foretak med gode forutsetninger for å lykkes.

Det som gir innendørs landbruk et enormt fortrinn i Norge er det aldri hemmes av dårlig vær. Du kan dyrke året rundt, med opptil 12 vekstsesonger for urter og salater. De som satser på mikrogrønnsaker, vil ha hele 36 vekstsesonger i året.

Det er et stort hull i markedet når tradisjonelt dyrkede salater, urter og mikrogrønnsaker ikke er i sesong. Dette hullet kan tettes med ferske planter fra innendørs plantevekst.

Relatert artikkel: Hvordan skape et perfekt klima for innendørs plantevekst?

Norges grønnsaksmonopol

En siste utfordring for vertikale landbruksentusiaster i Norge, er at det kan være vanskelig å få en fot innenfor døren i markedet. Det er nemlig slik at de norske matvarekjedene handler all sin frukt og grønt gjennom Bama eller Nordgrønt.

Det vil med andre ord ikke nok å etablert et velfungerende vertikalt landbruk. Suksessen kan likevel avhenge av hvorvidt du får inngått en avtale med et av disse firmaene.

For vertikalt landbruk på liten til middels skala, er det fullt mulig å gjøre god business utenom de store matvarekjedene. Du kan for eksempel basere deg på salg til spesialforretninger og restauranter.

Dersom målet er å utvikle vertikalt landbruk på stor skala, vil du mest sannsynlig være avhengig av å forhandle frem en avtale med Bama eller Nordgrønt. Heldigvis fatter nordmenn stadig mer interesse for sunne og gode råvarer. Denne utvikling er tett forbundet med økt miljø- og helsebevissthet.

Konklusjon

Vertikalt landbruk trenger kanskje å videreutvikles før det når sitt fulle potensial, men ingen av utfordringene er uoverkommelige. Hos Avisomo ser vi på det vertikale landbruksmarkedet som en fabrikk full av halvfulle glass. Vi jobber på spreng for å fylle opp alle sammen.

Ta en kikk på nettstedet vårt for å finne ut mer. Start gjerne med å lese denne artikkelen om hvordan du kommer i gang med vertikalt landbruk.

Kilder

Agritechture: Calculating the Carbon Footprint of Vertical Farming and Traditional Farming
Environmental-Conscience.com: Advantages & Disadvantages of Vertical Farming
Erie Mutual: The Problem With Vertical Farming
Gartnerhallen: Slik balanseres grøntmarkedet
Global Eco Guy: No, Vertical Farms Won’t Feed the World
Powered by Plenty: 9 Reasons Why Vertical Farms Fail
Tüv Süd: Vertical Farming and the Challenges of Horticultural Lighting

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.