Jente som sjekker plantevekst i vertikalt landbruk.

Vertikalt landbruk: Fremtidens matproduksjon

Overbefolkning. Miljøkrise. Matmangel. Vi vet det så godt alle sammen. Om vi ikke endrer levesettet vårt, så ser fremtiden mørk ut. Vertikalt landbruk gjør mange ting bedre enn tradisjonelt landbruk. Ikke minst legger det til rette for bærekraftig utvikling med stort avkastningspotensial.

Vertikalt landbruk er ikke en mirakelkur. Det er en mulighet til å ta ett steg i riktig retning. Det er en sjanse til å heve standarden på maten vi putter i oss og måten den produseres på. Samtidig vil det bidra til å minske klimautslipp og styrke lokal matproduksjon.

Vertikale landbruk er som grønne pustende lunger i områder der folk puster inn mer eksos enn oksygen.

Relevant artikkel: Hvorfor investere i vertikalt landbruk?

Tradisjonelt landbruk har blitt utviklet i tusenvis av år. Det har holdt oss i live gjennom generasjoner, og vil brødfø kommende generasjoner likeså. Men utvidelsen av tradisjonelt landbruk må stanse. Vi kan ikke utnytte jordens ressurser til lagrene er tomme. Landbruket må avlastes. Planeten må få hentet seg inn etter århundrer med rovdrift.

En ny og bærekraftig bærebjelke i fremtidens matproduksjon er rett rundt hjørnet. Vertikalt landbruk kan avlaste tradisjonelt landbruket på en effektiv og lønnsom måte.

Det er snakk om store innendørs plantefabrikker som styres av lærende maskiner. Slike plantefabrikker benytter minimalt med ressurser. I tillegg produserer de mer næringsrike planter som smaker bedre.

Teknologien som gjør dette mulig, kan du lese mer om i vår artikkel om forskning på vertikalt landbruk. Nå skal vi nemlig se nærmere på hvordan fremtidens vertikale landbruk skiller seg fra gårsdagens landbruksmetoder.

Innhold

  1. Forskjellene på tradisjonelt og vertikalt landbruk
  2. Fremtidens plantevekst smaker bedre og er sunnere for alle
  3. Matproduksjon som holder liv i landbruksstanden og planeten

Forskjellene på tradisjonelt og vertikalt landbruk

Tradisjonelt og vertikalt landbruk har stort sett bare har en ting til felles. Det dreier seg om planteproduksjon. Daglig drift, ressursbruk, transport, plassering, og inntektsgenerering foregår på forskjellig vis.

Veldig forenklet sagt, så er vertikalt landbruk detaljstyrt plantevekst i meget kontrollerte omgivelser. Tradisjonelt landbruk er naturbestemt plantevekst med fokus på tidløse produksjonstradisjoner.

Vertikalt landbruk er langt mer teknologisk orientert. Tradisjonelt landbruk benytter både ny plantevitenskap og eldgamle dyrkingsmetoder. Begge formene for landbruk har sine fordeler og bakdeler. Fremtidens matproduksjon handler om forene dem i naturvennlig harmoni.

Forskjellen på utnyttelse av plass og dyrkbar mark i vertikalt og tradisjonelt landbruk

En stor fordel med vertikalt landbruk er at det kan utføres hvor som helst. I tillegg kan det dyrkes mye større antall planter på mye mindre areal. Grunnen til dette er at plantene dyrkes over hverandre i lag.

Tradisjonelt landbruk krever derimot store mengder dyrkbar mark. Det er mulig å innføre mer gjenbruk av ressursjer i tradisjonelt landbruk. Dette vil styrke økosystemene som per i dag tappes på stor skala. Dagens tradisjonelle landbruk bidrar til et stort miljømessig problem.

I 2018 kom det en foruroligende rapport fra IPBES. (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.) Rapporten opplyste at 75 prosent av all landjord på planeten har tatt skade av våre inngrep.

Kontinuerlig dyrking og gjødsling har hardnet store landmasser over hele planteten. Dette har medført tregere drenering. Resultatet er en jorderosjon som er 100 ganger raskere enn ny jorddannelse.

Landbruket må endres på global skala. Ellers vil det ta knekken på planeten når 9,7 milliarder mennesker skal brødføs. Det vil nemlig blir 2,3 milliarder flere av oss innen 2050.

Det finnes ikke nok landjord på planeten til å dyrke fôr til alt kveget som skal kvernes til burgere for fremtidens borgere.

De neste generasjonene må belage seg på en mer plantebasert diett. Nettopp derfor står vertikalt landbruk sin storhetstid på trappene.

Nå skal vi ikke påstå at vertikalt landbruk er løsningen på alle verdens problemer. Det er mange problemer og utfordringer som vi må ta stand til. Mer om dette kan du lese i vår artikkel om de største utfordringene med vertikalt landbruk.

En ting er i hvert fall sikkert. Vertikalt landbruk bidrar ikke til erosjon eller degradering av dyrkbar mark.

Forskjellen på vann- og strømforbruk i vertikalt og tradisjonelt landbruk

En rapport fra NASA forteller oss at jordens ferskvannslagre tømmes mye raskere enn de fylles opp. For øyeblikket står tradisjonelt landbruk for 92 prosent av alt ferskvannsforbruk på planeten. Med den forventede befolkningsveksten frem mot 2050 vil behovet for ferskvann stige med 55 prosent.

I forhold til tradisjonelt landbruk har vertikalt landbruk 70-95 prosent lavere vannforbruk. Dette skyldes langt mer effektiv irrigasjon og gjenbruk av vannet. Derfor er det også veldig lite utslipp fra vertikale landbruk som forurenser lokale vannkilder. Men alt er ikke gull og grønne miljøregnskap av den grunn.

Energiforbruket til innendørs plantevekst byr fremdeles på et problem.

Strømforbruket i vertikalt landbruk er skyhøyt sammenlignet med tradisjonelt landbruk. Det største strømsuget kommer fra plantelyset. Den siste teknologien på markedet har redusert strømforbruket til LED-lampene som sikrer optimal plantevekst. Men det trengs bedre løsninger.

Derfor jobber landbruksforskerne hardt med å senke strømforbruket. Når de lykkes, vil energikostnadene dale og miljøregnskapet gå i pluss.

Forskjellen på ressursbruk, transport og utslipp i vertikalt og tradisjonelt landbruk

Foruten vann og strøm trengs det lite ressurser i vertikalt landbruk. Plantene trenger et medium å gro i, slik som Rockwool, Growfoam eller torv. Behovet for gjødsel er derimot mye lavere enn i tradisjonelt landbruk.

I tillegg benyttes det som regel mer miljøvennlig gjødsel i vertikalt landbruk. Kjemikaler eller sprøytemidler brukes strengt tatt aldri. Det enest unntaket er når det dukker opp spesielle planteproblemer, som sykdom eller infestasjon.

Dagens strømforbruk i vertikale landbruk bidrar til utslipp av drivhusgasser. Dette er fordi strømmen i store deler av verden kommer fra olje- eller kullfyrte varmeenergiverk.

På den annen side, reduserer vertikalt landbruk utslipp fra transport. Fordi plantene dyrkes i konsumentenes egen bakgård, trengs det ikke landtransport.

Desverre veier ikke dette opp for utslippene fra strømforbruket. Med andre ord, per dags dato bidrar vertikale landbruk til større utslipp av drivhusgasser enn tradisjonelle landbruk. Når det er sagt, så forskes det iherdig på å senke strømforbruket i vertikalt landbruk

Miljøregnskapet til vertikale landbruk vil endres i nær fremtiden. Før vi kommer dit hen må vi spørre oss selv følgende: Veier lavt vannforbruk, minimale utslipp, plassbesparelsen og nedkuttet transportbehov opp for høyt strømforbruk?

Det er et vanskelig regnestykke, både med tanke på miljø og inntjeningspotensial.

Forskjellen på inntekstgenerering i vertikalt og tradisjonelt landbruk

Strømkostnadene gjør mange skeptiske til vertikalt landbruk. Faktum er at inntjeningspotensialet er stort. Automatisert plantevekst tillater nemlig langt større planteproduksjon med langt mindre arbeidskraft.

Det stemmer at oppstartsprisen er høy for vertikale landbruk. Dette endrer seg totalt når de først er etablerte og planteveksten er optimal. Da kan avlinger og inntekter planlegges og forutsees med stor nøyaktighet. Det gjør det enklere å utvide bedriften med smarte investeringer og øke fortjenesten.

Det er ikke uten grunn at Microsoft satser på teknologi for vertikalt landbruk. Samme grunn får Jeff Bezos (grunnlegger av Amazon.com) til å investere stort i vertikalt landbruk. De har tro på at dette er fremtidens matproduksjon.

Amerikanske Walmart vil også være med på leken. De innledet nylig et samarbeid med et av Amerikas største vertikale landbruksfirmaer.

Riktignok skal det en viss størrelse til på ditt vertikale landbruk før det blir store penger å tjene på produksjonen. En stor fordel i så måte er at innendørs plantevekst blir mer tidsaktuelt for hver eneste dag. God markedsføring og merkevarebygging tillater vertikale landbruk å prise varene relativt høyt.

Når det gjelder forskjellen på inntjeningspotensialet til vertikale og tradisjonelle landbruk, er norske planteprodusenter i en spesiell situasjon. Det er nemlig slik at matvarekjedene handler sine planter og grønnsaker fra store grossister. Norske bønder har avtaler på plass med disse grossistene gjennom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Suksess i vertikale landbruk handler derfor om å overbevise grossistene. Du må bevise at innendørs plantevekst er verdt å satse på. Det kan være utfordrende, men ikke umulig.

Vertikale landbruk har mange fordeler fremfor tradisjonelt landbruk som gjør planteveksten mer attraktiv for konsumentene. En av de sørste fordelene er at planteveksten kan detaljstyres på alle plan. Slik kan du dyrke mer smakfulle planter med høyere næringsverdier enn det som dyrkes i tradisjonelt landbruk.

Nøye regulert plantevekst i vertikalt landbruk.

Fremtidens plantevekst smaker bedre og er sunnere for alle

Lyskontrollen i vertikalt landbruk er fascinerende. Lysets forskjellige bølgelengder påvirker planteveksten på forskjellig vis.

Ved hjelp av sensorer og datastyrte planteoppskrifer kan lyset manipuleres slik at planteveksten blir mer smakfull. Du kan til og med sørge for at plantene blir mer næringsrike, med et delikat utseende. Dette er en enorm fordel når konsumentene skal overbevises om plantevekstens verdi.

Lese mer om lyskontroll i vertikalt landbruk med LED-lamper på våre artikkelsider. Poenget er at det gir enorme muligheter. Eksempelvis vil visse lysfarger avle frem søtere jordbær. På samme vis kan du fortelle basilikumplantene at de skal utvikle et større antall blader.

Det viktigste er at timingen. I plantevekstens tidligste faser trengs det rødt lys. Dette stimulerer spiring og vekst. I neste vekstfase vil blått og hvitt lys påvirke plantenes smak, utseende og næringsverdier.

Store mengder hvitt lys (UV-lys) gir tykkere blader på bekostning av nøringsinnholdet. Det handler med andre ord om å finne en god balanse. Når du får grepet på vertikalt landbruk kan du til slutt finjustere planteveksten til utrolige resultater.

Enn så lenge er vertikalt landbruk en underdog i norsk matproduksjon, men vi er bare i startfasen. Snart vil produksjonskostnadene senkes og forretningsnettverkene etableres. Da vil vertikalt landbruk bli en formidabel aktør i norsk næringsliv.

Norske forbrukere blir mer miljøbevisste, helsebevisste og ikke minst smaksbevisste for hvert år som går. At det vertikale landbrukets storhetstid står på trappene, er det ingen tvil om. Hvem sier vel nei til mer næringsrike planter som smaker bedre enn noen gang før?

Matproduksjon som holder liv i landbruksstanden og planeten

Det er ikke slik at vertikalt landbruk forsøker å ta plassen til tradisjonelt landbruk. Per i dag dyrkes det for der meste salater, urter og bær i innendørs durkingsanlegg.

Vertikalt landbruk er mer å anse som en støttespiller til tradisjonelt landbruk. Det vil alltid være behov for korn, ris, poteter og for til kveg, men rovdriften kan ikke fortsette. Utvidelsen av tradisjonelt landbruk må stoppe. Metodene må endres før det er for sent.

Det er ikke til å kimse av salater, urter og bær. Nordmenn spiser mer frukt og grønt enn noen gang. At det er et godt marked for vertikalt landbruk er det liten tvil om. Det trenger slettes ikke å stjele andeler fra tradisjonelt landbruk.

Siden vertikalt landbruk tar liten plass, kan det godt integreres med andre typer landbruk. Det vil ikke bremse bøndenes daglige drift. I stedet vil de få en ekstra inntektskilde som bremser utnytting av naturressurser.

Eksplosive befolkningsvekst er ikke til å unnslippe. Derfor trenger ikke vertikalt og tradisjonelt landbruk å konkurrere. Det vil være mange munner å mette. Derfor vil det være plass til begge formene for landbruk. Det handler det om å spille på lag.

Energiproblematikken er den siste nøtten å knekke. Når dette problemet er løst, har vi en landbruksform som tar vare på jordens miljø. Det er også mulig å legge om til grønnere drift av tradisjonelle landbruk.

Sammen kan disse to landbruksformene gi planeten en pustepause. De kan mette fremtidens befolkning og samtidig skape god fortjeneste på en og samme gang. Men det krever omstilling, og det må skje snart.

Konklusjon

Vertikalt landbruk er fretidens matproduksjon, men det skal mer til for å brødfø våre neste generasjoner. Vertikalt og tradisjonelt landbruk er veldig forskjellig, men de er også kompatible. Side om side kan de strekke seg mot samme målsettinger. De skal tjene penger, mette munner og ta vare på moder jord.

Vertikalt landbruk avlaster tradisjonelt landbruk og gir oss håp om en bedre morgendag.

Kilder

AEM: Vertical farming: How plant factories stack up against field agriculture
Goodnet: Vertical Farming is a Sustainable Alternative to Conventional Agriculture
IPBES: The Assessment Report on Land Degradation and Restoration
IPBES: Media Release: Worsening Worldwide Land Degradation Now ‘Critical’
MDPI: State of the Art of Urban Smart Vertical Farming Automation System: Advanced Topologies, Issues, and Recommendations
Microsoft Features: Indoor vertical farming in Asia and beyond: Digging deep in data
U.S. Department of Agriculture: Vertical Farming for the Future

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.