Plantevekst som henger med geipen i vertikalt landbruk.

Hva er risikoen ved investering i vertikalt landbruk?

Microsoft og Google satser stort på innendørs plantevekst, men det betyr ikke at investering i vertikalt landbruk er uten risiko. Her finner du ut hva som kan stoppe fremdriften til vertikale landbruk, og hva som skal til for å sikre at investeringen gir uttelling.

Satsing på ny teknologi innebærer alltid en viss risiko. Det finnes nok av eksempler på lovende teknologiske nyvinninger i nye industrier som stagnerte og deretter forsvant fra jordens overflate.

Du husker kanskje Samsung Galaxy Fold eller Apples Air Power? Hva med TV-industriens gjentagende forsøk på å skape brukbar 3D teknologi for sofagriser? Verden trengte visst ikke brettbare telefoner, udugelig luftlading eller 3D-briller i sofakroken allikevel.

Vertikalt landbruk har allerede kommet mye lenger enn disse fadesene. Samtidig har det til gode å finne fotfeste i norsk næringsliv. Hvorfor tar det lengre tid i Norge enn i andre deler av verden? Er det større risiko å investere i vertikalt landbruk her?

Relevant artikkel: Hvorfor investere i vertikalt landbruk?

Faren ved å investere i vertikalt landbruk er at uttellingen lar vente på seg eller fullstendig uteblir. Mye som tyder på at vertikalt landbruk vil ta av i Norge, men alle investeringer har en viss risiko. Spørsmålet er om det vertikale landbrukets styrker utveier potensielle svakheter.

La oss se nærmere på de fire største faremomentene ved investering i vertikalt landbruk. Hva skal til for å minske din risiko ved investering i vertikalt landbruk?

Innhold

  1. Vertikal landbruksteknologi trenger mer tid på å modnes
  2. Få planter er egnet for dyrking i vertikalt landbruk
  3. Den vertikale landbruksindustrien er ikke stabilisert
  4. Norske vertikale landbruk mangler markedstilgang

Vertikal landbruksteknologi trenger mer tid på å modnes

Man kan aldri vite når landbruksvitenskapens fremskritt kommer. Derfor kvier en del investorer seg for å satse på vertikalt landbruk. Paradoksalt nok, er teknologiens fremtidige fremskritt også den beste grunnen til å investere i vertikalt landbruk.

Skeptikerne argumenterer at teknologien må bli bedre for at vertikalt landbruk skal bli lønnsomt, og ikke minst bærekraftig. De tar ikke feil. Det krever god forretningsstrategi for å tjene store penger på vertikalt landbruk i dag, men det er langt fra umulig. I tillegg er det mye som tyder på at skeptikernes krav kommer til å oppfylles.

Det er nemlig store markedskrefter i sving på globalt plan. Planteforskere på alle kontinenter jobber for å løse de største hindrene til vertikalt landbruk.

Hvorfor tror du at teknologiganten Microsoft satser tungt på vertikalt landbruk? Det er ikke bare fordi Bill Gates vil redde verden, men fordi inntjeningspotensialet er enormt. Av samme årsak har Google, IKEA, Walmart og Jeff Bezos valgt å investere millioner av dollar i vertikalt landbruk.

Det er mange teknologiske fremskritt som vil gjøre den vertikale landbruksindustrien mer lønnsom. I første omgang dreier det seg om å senke energiforbruket.

Vertikalt landbruks største risiko er for stort energiforbruk

Det kreves store mengder vekstlys for å dyrke planter i vertikale vekstanlegg. Både innkjøp av lamper og strømutgifter har bydd på et økonomisk hinder for vertikale landbrukere. Den gode nyheten er at kostnadene har blitt kraftig redusert i det siste.

Ny LED-teknologi har resultert i bedre energiutnyttelse og lavere innkjøpspriser. Dette har fått mange vertikale landbruk til å gå i pluss. Dette henger sammen med at de nyeste LED-lampene tillater en radikal effektivisering av plantevekst.

Mens LED-utviklere jobber med å gjøre LED-lampene enda mer kostnadseffektive, startes det opp flere og flere vertikale landbruk. Dermed øker salget av LED-lamper. Dette gir grobunn for flere LED-produsenter, større konkurranse og pressing av priser.

Enden på leksa blir en sunn sirkel for den vertikale landbruksindustrien og LED-produsentene.

Det kan så være at vertikal landbruksteknologi trenger mer tid på å modnes. Det betyr ikke at den står i fare for å forsvinne. Vertikalt landbruk har kommet langt forbi vendepunktet der det var risiko for at hele industrien kom til å kollapse.

Den største risikoen for investorer, er at det kan ta lengre tid enn forventet å finne frem til mer kostnadseffektive løsninger. Ikke glem de verdensomspennende resursene som investeres på vertikal landbruksvitenskap. Mye tyder på at industrien går en lysende tid i møte.

Relevant artikkel: Forskning på vertikalt landbruk

Få planter er egnet for dyrking i vertikalt landbruk

Et spørsmål som mange stiller om vertikalt landbruk er hvor mye det går an å tjene på salater, urter og mikrogrønnsaker? Hvilke planter som kan dyrkes i vertikalt landbruk er nemlig begrenset, enn så lenge.

Dette handler også om plantevitenskap. Så langt har plantevitenskapen kun funnet formelen på optimalisert vekst av salater, urter og mikrogrønnsaker i vertikalt landbruk.

Når det er sagt, så jobber store markedskrefter med å utvide planteutvalger. Tyske Infarm er et av firmaene som satser stort på å utvikle flere plantesorter for vertikal dyrking.

Infarm så dagens lys i 2013. Åtte år senere var de det første vertikale landbruksfirmaet i Europa som ble verdsatt til over en milliard dollar. På daværende tidspunkt dyrket Infarm hovedsakelig salater. Målet deres var derimot å utvikle kommersiell produksjon av 40 nye arter i løpet av 2022.

Risikoen minskes når planteutvalget økes i vertikalt landbruk

Dersom de lykkes med dette vil vertikale landbrukere ha et mye større planteutvalg å velge mellom. Blant annet stå tomater, sopp, erter og jordbær på menyen. Dette vil skape god grobunn for videre utvikling og ikke minst sunn konkurranse i markedet.

Det har allerede vist seg at salater, urter og mikrogrønnsaker kan dyrkes uhyre effektivt i vertikalt landbruk. Derfor er det rimelig å forvente at andre planter kan dyrkes like godt.

Visse vertikale landbruk har allerede rapportert gode salgstall for tomater og jordbær. Dette vitner om gode muligheter for utvidelse av planteutvalget til vertikale landbruk i nær fremtid. Større utvalg vil gi industrien bedre fotfeste i markedet og minske risiko ved investering i vertikalt landbruk.

Relevant artikkel: Vertikalt landbruk – Fra konsept til inntekt

Forskjellig salater som dyrkes i vertikalt landbruk.

Den vertikale landbruksindustrien er ikke stabilisert

Nok en gang er skeptikernes kritikk forbundet med teknologiske fremskritt. Det er ikke så rart, når vi ser hvor vitenskapelig vertikalt landbruk går til verks. Utviklingen av innendørs plantevekst foregår her og nå. Derfor forandrer statistikker over mulig fortjeneste og effektivitet seg stadig.

For investorer er den raske utviklingen et tveegget sverd. På den ene siden er det lovende at mange jobber med å gjøre vertikalt landbruk mer lønnsomt. På den andre siden er det vanskelig å vite hvor stor risiko de tar når de investerer i vertikalt landbruk.

For øyeblikket er det å foretrekke at utviklingen fortsetter. En stabilisering på nåværende tidspunkt ville vært et faresignal. Forskerne har mye igjen å utrette før bransjen når sitt fulle potensial. Stabilisering i markedet før industrien er ferdig utviklet kan fort lede til stagnasjon.

Gode investeringer handler om fremsyn, teft og nerver av stål. Det gjelder å investere på perfekt tidspunkt. Like mye handler det om å ikke gi slipp på investeringen for tidlig.

Kalkulert risiko må til for å tjene stort på vertikalt landbruk

Visse skeptikere argumenterer at den vertikale landbruksindustrien er for ustabil. De sier at risikoen er for stor til at det er forsvarlig å investere i vertikalt landbruk. Manglende stabiliteten er derimot grunnen til at dette er en gyllen investeringsmulighet.

Dersom du venter med å investere til et marked er stabilt, vil konkurransen som regel ha vokst seg stor. De skal det mye mer til for å tjene store penger på investeringen.

At landbruksindustrien har til gode å stabilisere seg betyr at det fremdeles er åpninger i markedet. De som tørr å satse vil få enorm uttelling. De skaffer seg en markedsandel som blir meget verdifull når markedet stabiliserer seg.

Gode investeringer handler om gjøre en kalkulert risiko. Investorer som vurderer å satse på vertikalt landbruk må først og fremst sette seg godt inn i hva det går ut på. Jo mer du lærer om faget, jo bedre forståelse får du for hvilken risiko det er å investere i vertikalt landbruk.

Relevant artikkel: Hvorfor CEA-bransjen (Controlled-Environment Agriculture) vokser så fort.

Norske vertikale landbruk mangler markedstilgang

I Norge har vertikale landbrukere et ekstra hinder å overkomme. De største kundemassene er nemlig å finne i norske matvarehandler. Problemet er at alle norske matvarehandler kjøper sin frukt og grønt gjennom store frukt- og grøntgrossister.

Det vil med andre ord si at vertikale landbrukere er nødt til å forhandle seg frem til avtaler med frukt- og grøntgrossistene for å kunne selge sine planter til norske matbutikker. Så langt har dette vist seg å være et ganske lite nåløye å komme igjennom, men det betyr ikke at situasjonen er håpløs.

For det første er det fullt mulig å selge godt med planter til restauranter, helsekostforretninger, markeder og andre lokale utsalgsplasser. For det andre vil grossistenes nåløye utvides i takt med den vertikale landbruksindustriens vekst.

Økt etterspørsel minsker risiko for investorer i vertikalt landbruk

Utvikling av ny teknologi vil senke kostnader og øke effektiviteten i vertikalt landbruk. Dette vil skape grobunn for flere aktører. Samtidig vil flere folk få øynene opp for at vertikal plantevekst smaker bedre og har høyere næringsverdi enn planter fra tradisjonelt landbruk.

Slutten på visa blir at etterspørselen vil gjøre matvarekjedene nysgjerrige. Dette vil åpne opp for nye avtaler med grossistene og videre stabilisering av det vertikale landbruksmarkedet.

Som nevnt i forrige kapittel, så handler gode investeringer om å slå til før alle andre gjør det. Det samme er tilfelle for deg som vurderer å investere i ditt egne vertikale dyrkingsanlegg. Industrien vil ikke vokse uten folk som tørr å satse.

Norske frukt- og grøntgrossister skaper en stor risiko for dagens investorer i vertikalt landbruk. Situasjonen kan fort endre seg. Jo flere som starter med vertikalt landbruk, jo større vil industrien bli. Vekst i bransjen vil engasjere flere folk og øke sjansen for innpass hos grossistene.

Visste du forresten at Avisomo tilbyr utleie av vertikale dyrkningsanlegg? Start et vertikalt landbruk uten risiko og tilpass utviklingen etter din egen lommebok.

Konklusjon

Vertikalt landbruk er ikke en gullgryte i enden av regnbuen. Det er en pengebinge som fylles opp med resultater fra hardt arbeid og kløktig investering. Ingen oppstarter er enkle, og ingen geniale investeringer er risikofrie.

Vertikalt landbruk har kommet veldig langt på kort tid. I det store utland er enorme markedskrefter satt i sving for å videreutvikle vertikalt landbruk. I Norge henger vi litt etter, man hos Avisomo føler vi oss sikre på at norsk landbruksindustri står ovenfor et skifte.

Vi kommer til å være der når vertikalt landbruk gir full uttelling. Hva med deg?

Relevant artikkel: Hva betyr vertikalt landbruk for investorer?

Kilder

AgFunder News: 4 Things Every Investor Should Know About Vertical Farming
Bloomberg: BIS Research Study Highlights the Global Vertical Farming Market to Reach $19.86 Billion by 2026
Economy League: The Promise and Peril of Vertical Farming
Forbes: Investing In Vertical Farming: Five Take-Aways
MDPI: State of the Art of Urban Smart Vertical Farming Automation System: Advanced Topologies, Issues, and Recommendations
Microsoft Features: Indoor vertical farming in Asia and beyond: Digging deep in data

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.