Ung kvinne i grønn kjeledress holder en plante i en hånd, telefon i en annen.

Hvordan skape et perfekt klima for innendørs plantevekst

Har du hørt om «minimumsloven»? Det er et prinsipp fra landbruksvitenskapen som tilsier at all plantevekst hemmes av den minst tilgjengelige ressursen. Det vil med andre ord si at om du har kontroll over vekstressursene, kan du skape et perfekt klima for plantevekst.

Hvilke ressurser snakker vi om? Den viktigste klimafaktoren for plantenes fotosyntese er lys. Men det er ikke nok å kontrollere lysforholdene. Dersom temperaturen, luftfuktigheten, CO2-nivået, næringstilførselen eller fuktigheten i jordsmonnet ikke er optimal, vil det hemme planteveksten.

Og da først kommer den største utfordringen. Det er nemlig slik at alle disse ressursene må justeres kontinuerlig i forhold til lysforholdene for å holde planteveksten optimal. Innendørs dyrking gjør det mulig å ta full kontroll for å skape og opprettholde et perfekt klima for plantevekst.

Avisomos vekstsystemer er spesialdesignet for å overkomme minimumsloven. Metoden er like enkel som den er genial. Først installerer du Avisomos vekststasjoner, sensorer, lamper, samt systemer for vanning og næringstilførsel. 

Hørtes dette interessant ut? Bli bedre kjent med Avisomo-systemet.

Deretter starter du en planteoppskrift i kontrollpanelet på din PC eller mobil. Da starter en forhåndslaget plan for vanning, gjødsling, belysning og klima som tar hensyn til vekstene du dyrker og sørger for at veksten blir så optimal som mulig. 

Planteoppskriftene kan enkelt endres av deg som bruker dersom forholdene på ditt sted krever litt justeringer.

Hva er fordelene med innendørs dyrking?

  • Effektiv produksjon gjennom hele året.
  • Forutsigbar resultatmåling.
  • Enkelt gjennomførbart.
  • Høyere produktkvalitet.
  • Miljøvennlig produksjon.
  • Effektiv strømbruk.
  • Bedre kontroll over økonomiske forhold.
  • Minimal fare for skadedyrangrep.

Hvorfor er innendørs dyrking mer effektivt enn tradisjonell plantevekst?

Innendørs plantevekst er effektivt fordi det gir deg full kontroll over plantenes vekstforhold. Du får total oversikt over alle ressurser, slik at du enkelt kan finne frem til ideelle vekstforhold for dine planter.

Når du har funnet ut hva som er de beste vekstforholdene for dine planter hos deg, kan du skape et perfekt klima for planteveksten. Klimaet kan deretter automatiseres ved bruk av Avisomos programvare og gjenskapes til alle årstider, slik at produksjonen aldri stopper opp og kostnadene forblir forutsigbare. 

Det vil for eksempel si at dersom du dyrker urter eller salater, som det tar ca. en måned å kultivere, vil du ha minst tolv vekstsesonger i året. 

Avlinger med såkalte micorgreens og “baby leaf”, der spirer og urter høstes i oppvekstfasen, kan gjentas hele 36 ganger i året.

Dersom du skaper et perfekt klima for innendørs plantevekst, kan du med andre ord produsere mer, med mindre ressurser. Slik blir planteproduksjonen mer lønnsom enn aldri før. 

I tillegg kan planteveksten enklere utføres uten bruk av kjemikalier eller sprøytemidler. Resultatet er en bærekraftig, miljøvennlig og effektiv planteproduksjon.

Klimakontroll i vertikalt landbruk

«Vertikalt landbruk» spør du kanskje? Det er en form for innendørs kultivering av planter som benytter seg av nye teknikker fra landbruksvitenskapen. 

Disse teknikkene legger til rette for uhyre effektiv plantevekst fordi du får total klimakontroll i produksjonslokalene.

På bildet under ser du vertikalt landbruk i vårt testlokale på Toten.

Når du kultiverer planter i et innemiljø som dette, får du mye bedre kontroll over ressursene som påvirker hvor effektiv planteveksten blir. For eksempel kan du enkelt måle og justere forhold som påvirkes av plantenes vekstsyklus.

Det er nemlig slik at alle planter har forskjellige vekstfaser. Disse fasene krever ulik tilpasning av klimaet for å holde planteveksten optimal over tid. 

Hvor mye lys, fukt og næring plantene dine trenger, kommer an på om de spirer, om de holder på å anlegge blader og røtter, eller om frø- og fruktdannelsen har begynt.

Når plantene spirer og vokser trenger de eksempelvis høyere vanntilførsel enn når det dannes frø og frukter. I den siste vekstfasen er avfukting i mange tilfeller nødvendig for å beskytte planten mot usunn bakterievekst og skadedyrangrep.

Et annet eksempel er at plantene trenger mindre lys etter hvert som de vokser og strekker seg nærmer lyskilden i ditt vertikale vekstmiljø. Når du tar kontroll over klimaforhold som lys, fukt, luft og næringstilførsel, effektiviseres planteveksten radikalt.

Stålkontroll på plantemiljøet starter med klimastudier

Klimastudier i denne konteksten dreier seg ikke om miljøvennlige tiltak, selv om vertikale landbruk fremmer bærekraftig utvikling. 

Klimastudiene vi snakker om er forholdene som påvirker din plantevekst. For å virkelig forstå hva som skal til for å skape perfekt klima for innendørs plantevekst, må vi studere planteklimaet nærmere, helt ned på mikronivå.

Plantenes mikroklima

Mikroklima vil si det klimaet som er 0.1 mm over bladenes overflate. Det er her plantenes «pusteevne» best kontrolleres, slik at fotosyntesen blir best balansert og veksten optimal. Alle grønne planter trenger fukt, lys og CO2 for å vokse, noe de tar til seg fra jordsmonn, luften og tilgjengelige lyskilder.

Plantene tar opp C02 når de puster inn på undersiden av bladene, og avgir karbohydrater og oksygen når de puster ut på oversiden av bladene. Denne prosessen kalles for fotosyntese. 

Utfordringen i store vekstmiljøer er å optimalisere mikroklimaet, ikke bare rundt plantene, men også mellom bladene.

Innendørs plantevekst i vertikalt landbruk legger til rette for å justere slike mikroklimaer med nøye kontrollert temperatur, ventilasjon, lystilpassing og fukttilførsel/avfukting. 

Digitalt styrte og spesialdesignede lys-, irrigerings- og ventilasjonssystemer gjør det mulig å opprettholde perfekte mikromiljøer gjennom hele året.

Plantenes rotklima

Det er like viktig å sørge for at plantenes røtter har et tilsvarende godt klima som bladene. Derfor har landbruksforskere utviklet egne systemer som ivaretar plantenes rotklima. 

Røttene er nemlig avhengig av tilgang på nok oksygen for å kunne transportere vann og næring til alle plantens celler.

Oksygen styrker i tillegg plantenes forsvar mot bakterier og sykdommer. Derfor er det viktig å sørge for god oksygentilførsel til røttene til en enhver tid.

Så er det også slik at røttene kan befinne seg i vidt forskjellige miljøer. Noen planter dyrkes i jord, andre planter i vann (hydroponi). Visse planter dyrkes til og med hengende, med både blader og røtter i luften (aeroponi).

Når planter dyrkes i jord må du passe på at vanningen ikke overdrives, da jordsmonnet fort kan bli overmettet av oksygen, noe som hemmer veksten. 

Vanndyrking krever hurtig resirkulasjon av vannet for at plantene skal få nok oksygen. Luftdyrking krever at vannboblene som sprayes på røttene er av en størrelse som plantene kan benytte seg av.

Som du sikkert har skjønt, så er innendørs plantevekst en sammensatt vitenskap med mange elementer å ta hensyn til. 

Samtidig har utviklingen på dette området eksplodert i senere år, noe som har resultert i uhyre effektive vekstsystemer. 

Selv om teknologien har tatt sjumilssteg, har den samtidig blitt mer brukervennlig, noe som vi i Avisomo synes er verdt å dele med verden. 

Konklusjon: Slik skaper du et perfekt klima for plantevekst innendørs

I dag har landbruksvitenskapen kommet så langt at minimumsloven ikke lenger behøver å hemme din plantevekst. 

Med Avisomos lamper og systemer for vanning, ventilasjon, sirkulasjon og avfukting lager du enkelt vekststasjoner som legger til rette for effektiv planteproduksjon.

Når vekststasjonene er installert, programmeres vekstsystemet med Avisomos planteoppskrifter slik at klimaet blir perfekt for planteveksten. 

Fra din egen PC eller mobil har du full kontroll på klimaet på ditt vertikale landbruk uansett hvor du måtte befinne deg.

Avisomos løsninger bygger på banebrytende funn i landbruksvitenskapen. Disse funnene tok vi i bruk for å designe et vekstsystem som minimerer ressursbruk og maksimerer gevinst.

Vår metode gjør din plantevekst tryggere og mer forutsigbar enn noen gang før. Det er rett og slett den mest effektive og lønnsomme formen for planteproduksjon som finnes på markedet i dag.

Relevant artikkel: Hva er risikoen ved investering i vertikalt landbruk?

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.