Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Alle som driver med matproduksjon ønsker lønnsomhet. Det vi skal se nærmere på er hvordan du kan skape lønnsomhet i vertikalt landbruk. Skal du klare det må du skape og vedlikeholde riktig balanse mellom kapitalkostnader, driftskostnader og inntjening fra avlingene dine.

Teknologiske fremskritt og bekymringer rundt klimaendringer og tilgang på mat har satt fart på klimakontrollert matproduksjon. Men, det blir stilt spørsmål rundt prognosene for lønnsomhet.

Teknologien for å dyrke mat innendørs i klimakontrollerte produksjonslokaler har nå eksistert i rundt 20 år. Men det er først de senere årene konseptet har begynt å få tilhengere på grunn av mulighetene for bærekraftig matproduksjon.

Foreløpig er vertikalt landbruk en nisje, men det er en ekspanderende sektor.

Spørsmålene som gjerne blir stilt handler om hvordan man skaper lønnsomhet i vertikalt landbruk? Og om slik produksjon er konkurransedyktig?

Grunnen til dette er blant annet at det kreves en del investeringer for å starte med vertikalt landbruk.

Mye avhenger av den individuelle produksjonen, og målene med tanke på størrelse, hvorvidt du ønsker å rette deg mot store forbrukergrupper eller lokale kjøpere, din geografiske plassering og mye mer.

Last ned gratis e-bok

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Spørsmålene du må stille deg ved oppstart

Når du skal begynne med vertikalt landbruk må du gjøre en grundig vurdering av driftskostnader og ressurser. Ressurser du må ta med i beregningene inkluderer arbeidskraft, forsyningskjede, såing og næringsstoffer.

For å gjøre beregningene må du stille deg selv noen tøffe spørsmål:

  • Hva er din lokasjon, er det et varmt eller kaldt klima?
  • Hvor store avlinger kommer du til å produsere?
  • Hva er vekstperioden for de spesifikke plantene du skal dyrke? Dette avgjør hvor mange avlinger du kan høste på et år.
  • Klarer utstyret ditt å gjenskape optimale forhold for vekstene til lave driftskostnader?
  • Hvor stor avkastning kan du forvente?

Hvert av disse spørsmålene krever at du ser på detaljer i produksjonen din, og du må gjøre en riktig beregning av kostnadene til infrastruktur som frø, utstyr, maskiner, lys, dyrkningsmedier med mer.

Du må også ta stilling til om du ønsker en helautomatisk eller bemannet produksjon. Du kommer uansett til å trenge arbeidskraft, forskjellen ligger i hvor mange du må ansette og hva slags kunnskaper de trenger.

Med et Avisomo system har vi lagt opp til at man kan begynne i det små og skalere opp. Dette betyr at du kan begynne med en liten manuell produksjon for å gjøre deg kjent med systemet og kapasiteten, for deretter å investere i større anlegg med nødvendig automasjon. 

Denne fremgangsmåten øker sannsynligheten for å lykkes betraktelig. Du får muligheten til å avklare markedet på forhånd ved å levere vareprøver og sikre deg god produksjon før du tar på deg store investeringer.

Relevant artikkel: Hva er risikoen ved investering i vertikalt landbruk?

Mange interesserte investorer

For dem som lykkes med vertikalt landbruk, kan belønningen være stor.

En forskningsrapport fra Emergen Research fra 2020 viser at den globale markedsverdien for vertikalt landbruk ligger på 2.9 milliarder USD, og det er forventet en vekst på 20 % i året. Det er forventet at sektoren vil være verdt 11.7 milliarder USD innen 2027.

Med slike prognoser er det naturlig at det er mange investorer som er interesserte i sektoren.

I USA har det de senere årene blitt investert mye i selskaper som BrightFarms og Plenty. I 2020 investerte til og med regjeringen i Abu Dhabi 100 millioner USD i vertikalt landbruk. Dette er selskaper som skal konkurrere med det eksisterende matproduksjonssystemet.

Men for hver suksesshistorie finnes det flere som har endt opp med så høye kapitalkostnader at det vil ta dem flere tiår å skape lønnsomhet. Eller enda verre: De har unødvendig høye driftskostnader som gjør det umulig for dem å oppnå lønnsomhet noen gang.

Avisomo har gode løsninger for å komme i gang med vertikalt landbruk for å øke effektiviteten på din gård, eller starte opp en ny avdeling et annet sted i landet. 

I tillegg til det har vi kontakt med flere investorer som kunne tenke seg å investere i denne bransjen. Dette blir sett på som en trygg investering – alle skal jo ha mat!

Lønnsomhet for vertikalt landbruk

Å skape lønnsomhet i vertikalt landbruk handler om å ha en god plantefabrikk.

En god plantefabrikk er lokalisert i et bygg som er kjølig og godt isolert da dette gir lavere driftskostnader.

Du er også avhengig av god kjøling og sirkulasjon for å redusere varmen fra lampene, og transportere bort fuktighet som plantene avgir.

Strømkostnadene påvirkes derfor av hvor godt isolert og hvor naturlig kjølig lokalene er, kjøling, ventilasjon, samt hvor gode lampene er. Avisomo benytter markedsledende LED lamper som ved riktig bruk gir lavere kostnader enn andre lamper.

Når det kommer til innredningen finnes det mange forskjellige løsninger for vertikalt landbruk. Noen av leverandørene har spesialiserte løsninger for bestemte planter mens andre har løsninger som kan brukes til mange typer planter.

Avisomo benytter standardiserte traller som allerede benyttes i norsk landbruk. Dette reduserer investeringskostnadene betydelig, ettersom du kan benytte de samme kassene og pottene som du er vant til.

Vi skal også se nærmere på:

  • Hovedårsak til lønnsomhet i en plantefabrikk
  • Bruk av lys
  • Klimaregulering
  • Arbeidskraft

Hovedårsaken til lønnsomhet i en plantefabrikk

Det er mange eksponensielle effekter som har bidratt til at vertikalt landbruk har oppnådd bedre resultater over de siste 10 årene. LED lamper har blitt vesentlig bedre, fornybar energi har blitt vesentlig rimeligere og samme effekt har vi sett på klimaanlegg og avfukting.

Dette er årsaken til at vertikalt landbruk eller plantefabrikker har gått fra røde tapstall til solide overskudd mange steder.

Plantefabrikker har også tradisjonelt betydd svært omfattende investeringer historisk sett. Dette har Avisomo tatt tak i og vi kan nå tilby en kostnadseffektiv måte å komme i gang på der inntektene er høyere enn kostnadene og investeringen er byttet ut med månedlige faste kostnader. Vi benytter også standard komponenter for å holde investeringskostnadene lave.

At teknologien er blitt mer tilgjengelig enn den noen gang har bidratt til at slike modeller nå er mulig.

Bruk av lys

En av de største utfordringene med å skape lønnsomhet i vertikalt landbruk er at ulike planter trenger ulike lysforhold, og små variasjoner i lysforholdene kan føre til økte kostnader og lavere avkastning.

LED-lamper kan utgjøre så mye som 30 % av oppstartskostnadene, og avhengig av de andre faktorene kan strøm utgjøre mellom 25 og 65 % av driftskostnadene dine. Ved å optimalisere lysspekteret til veksten du skal produsere kan driftskostnadene bli lavere.

Derfor er det svært viktig å velge de riktige lampene fra starten av, og å sikre at du samarbeider med noen som forstår teknologien, produktet og aktuelle data.

Gjør du det feil kan dette skape problemer senere, og føre til større driftskostnader fordi lampene bruker mer energi enn de trenger.

I vertikalt landbruk snakker man om hvor mange mikromoles som trengs for at en plante skal utvikle seg på riktig måte. Om du da for eksempel gir plantene 200 mikromoles når de egentlig bare trenger 180 mikromoles, sløser du bort 10 % av lyset du bruker. 

En enda viktigere faktor er at lyset alltid skal treffe planter. De fotonene som treffer noe annet enn planteblader er bortkastet energi.

Utvikling i teknologi og utskifting av lamper

I 2021 nådde LED-industrien en topp der videre utvikling vil gå saktere enn hva det har gjort de siste årene. Men, selv om det er noen år til neste generasjon har vi tatt høyde for at lampene må byttes, og når de skal byttes, må det kunne gjøres så smidig som mulig. 

Avisomo har gjort det så enkelt å bytte lamper at du ikke engang trenger en skrutrekker, det vil koste deg svært lite tid og det vil ikke gå ut over produksjonen.

Når det kommer nye lamper kan du kjøpe de av oss med identisk festemekanisme som forgjengeren.

Du vil aldri sitte igjen med en haug lamper du ikke trenger, vi tar de tilbake og gir de nytt liv!

Utskifting av lamper er en del av driftskostnadene som må balanseres opp mot kapitalkostnadene og inntjeningen for å skape lønnsomhet i vertikalt landbruk.

La fysikklovene hjelpe deg med å skape lønnsomhet

Ved å ha spesialister på teamet ditt kan du unngå bommerter, og øke profittmarginene dine. 

Dette kan du gjøre fordi spesialistene kan hjelpe deg med å lage ulike spektrum som benytter minimalt med energi og gir ut den intensiteten og det spektrumet dine planter trenger for å gro – ikke mer og ikke mindre.

Husk også å gjøre due diligence. Når det kommer til LED-lamper er ikke billig nødvendigvis best. Billige lamper kan ha lavere CRI-er, dårlig fosfor og fargenyanser, og vil ikke gi riktig lysmengde. 

En av de største fallgruvene vi finner i LED-bransjen er at diodene og resistorene er loddet sammen for tett. Dette gjør de for å få så små og kompakte lamper som mulig. Dermed skapes det mer varme på enkelte steder enn nødvendig, noe som reduserer levetiden på lampene drastisk. 

Oppvarming av kretskortene og dårlig varmespredning er hovedårsakene til lav levetid. 

Derfor er det viktig å ikke la seg forføre av en leverandør, men se på vitenskapen bak. Lys får svakere effekt over lengre distanser, og du må derfor undersøke om det produsenten lover faktisk er mulig etter fysikkens lover.

Klimaregulering: kontrollert klima betyr kontrollerte kostnader

I vertikalt landbruk har du full kontroll over lysforholdene. Men du har også full kontroll over klimaet. Siden vertikalt landbruk foregår innendørs får du en viss innebygd skadedyrbeskyttelse med på kjøpet.

I tillegg til at du slipper utgifter til plantevernmidler, gir dette deg større kontroll på avlingene dine. Slik får du forutsigbarhet, og kan planlegge avlingene dine nøye.

Dette er en stor fordel da vi med stor sannsynligvis vil oppleve mer ekstremvær i fremtiden. Både ekstrem tørke og ekstrem nedbør kan skade avlinger eller redusere forutsigbarheten i produksjonen. Vertikalt landbruk blir ikke påvirket av slikt ekstremvær, og kan derfor øke bunnlinjen din.

Ved hjelp av klimakontroll og kontroll på lys- og næringstilgang kan du dyrke frem plantene slik du ønsker. Du kan påvirke om planten blir høyere eller lavere, om den får flere eller færre blader, og du kan også påvirke aroma og næringsinnhold. 

Alt dette er ting vi kan gjøre eller har gjort i våre testlokaler. Den viktigste faktoren er lysets intensitet og spektrum i kombinasjon, men også gjødsel til forskjellige tider i plantens vekst påvirker resultatet.

Arbeidskraft

Arbeidskraft er en del av de løpende driftskostnadene dine. Hvor mye arbeidskraft du trenger avhenger av flere faktorer.

Antall etasjer 

Enkelte systemer har svært mange etasjer, noe som kan virke smart siden man vil få flere kvadratmeter dyrkningsareale per kvadratmeter lokale. Dette er imidlertid ikke hele sannheten. 

Ulempen med mange etasjer er begrenset tilgang i høyden. Da blir det behov for kostbart utstyr for å kunne inspisere og høste avlingen. Dette betyr også at det må være god avstand mellom reolene, noe som reduserer dyrkningsarealet. 

I tillegg må ansatte jobbe i høyden og betjene utstyr som også medfører kostnader til opplæring.

Avisomo systemet er bygget slik at plantene kan stå tett og inspiseres uten ekstra utstyr. I tillegg kan du automatisere mesteparten av produksjonen. 

Automasjon fører til færre ansatte

Investerer du i full automasjon med såmaskin, robot og høstelinje, kan du redusere kostnadene til arbeidskraft betydelig og øke lønnsomheten.


Forskjellen på manuell og automatisert produksjon er ganske stor:

Ved full automasjon kan et årsverk håndtere 550 stasjoner. Da trenger man bare å overvåke produksjonen og sette inn tiltak dersom det oppstår problemer.

I et anlegg uten automasjon (men med smarte verktøy) kan et årsverk håndtere 80 stasjoner.

Arbeidskraft er derfor en viktig faktor å vurdere når du skal skape lønnsomhet i vertikalt landbruk.

Hva bør du dyrke for å sikre lønnsomhet?

Når det kommer til hva du skal dyrke har du mange valgmuligheter. Selv om alle verdens planter er teknisk mulig å produsere er det noen planter som gir høyere avkastning enn andre. For å sikre lønnsomhet bør du fokusere på avlinger som vokser raskt og som har høy markedsverdi.

Disse plantene vil være mest kostnadseffektive.

Derfor er det mange som driver med vertikalt landbruk som fokuserer på høy plantetetthet, og rasktvoksende avlinger der hele planten kan selges, for eksempel urter og salat. Disse plantene trenger typisk færre ressurser for å dyrkes frem, og kan selges med høyere margin enn for eksempel rotgrønnsaker.

Et annet alternativ det er verdt å undersøke er å dra fordel av den høye spirehastigheten og økte spireprosenten du kan oppnå i et kontrollert miljø. Du kan selge småplanter til kommersielle åker- og veksthusprodusenter. 

Alle helårlige produsenter trenger gode småplanter og det er et ønske om flere småplanteprodusenter i Norge da de fleste kjøper inn slike planter fra utlandet med høy risiko for transportskader, sykdommer og andre problemer.

Økologiske vekster kan være fremtiden

Om du ønsker økt lønnsomhet i vertikalt landbruk er det viktig at du selger produktene dine til riktig pris.

Produsenter som driver med vertikalt landbruk har allerede begynt å øke prisene, men det er også avgjørende å finne det riktige prispunktet for hver avling.

Salget av økologiske matvarer øker også etter hvert som forbrukerne blir mer bevisste på hva de spiser og hvilken virkning maten har på helsen deres. Det blir spådd at markedet for økologiske matvarer vil være verdt 320 milliarder USD innen 2025.

Den økte etterspørselen etter økologiske produkter er også en av grunnene til at det er spådd at vertikalt landbruk-sektoren vil øke til 11.7 milliarder USD innen 2027.

Siden vertikalt jordbruk gir avlingene dine naturlig beskyttelse mot skadedyr og plantesykdommer er dette en ypperlig produksjonsmetode for å dyrke økologisk. 

På sikt vil økologiske matvarer fra vertikalt landbruk føre til at prisene på økologiske matvarer synker, men dette vil gjøre produksjonen mer lønnsom fordi folk kjøper mer økologisk.

Langtidsperspektivet er viktig

Selv om oppstartskostnadene kan være høye, er det viktig å se på langtidsperspektivet med tanke på klimabekymringer, mindre tilgjengelig landarealer, uforutsigbare værforhold og klimaendringer, og de begrensede ressursene vi har til å sikre mat til den stadig voksende verdensbefolkningen.

Og selv om vi nå begynner å se noen selskaper med stor suksess som det blir investert mye i, må vi likevel være litt nøkterne.

CEO i britiske Crop Health and Protection, Fraser Black, sammenligner bransjen med elbiler, og mener bransjen følger den samme utviklingen. Akkurat nå er det flere som begynner å gå med overskudd, og markedet er i positiv utvikling. Spesielt i nordliggende land som Russland, Finland, Sverige, Norge og Canada ser man at man kan drive svært konkurransedyktig produksjon med vertikalt landbruk.

Et marked i endring vil øke lønnsomheten

Markedet er som nevnt i stadig utvikling, og fordelene ved vertikalt landbruk gjør det interessant for mange aktive eierfond og venturekapitalfond å investere i sektoren.

Noen av fordelene er at du sparer kostnader på vann og plantevernmidler, samtidig som du kan høste avlinger gjennom hele året, og dyrke mer per kvadratmeter.

For kundene er noen av fordelene at du kan gjøre råvarene mer næringsrike og at de gjerne er ferskere når de ankommer kunden på grunn av kortere transportvei og mer forutsigbarhet i produksjonen. Dette fører også til mindre svinn fordi produktene har lengre levetid i butikkhylla.

Når du med tiden har etablert deg og fått mer kunnskap, og teknologien utvikler seg, vil det også bli billigere å drifte produksjonen. Dette gjør det også lettere å øke lønnsomheten. 

Dette er noe vi har stort fokus på i Avisomo, derfor er systemet vårt laget slik at det alltid kan ta seg nytte av nye utviklinger i marked og teknologi på en enkel måte. 

Det er et system som kan videreutvikles og oppgraderes, men aldri må byttes ut!

Sørg for lønnsomhet i vertikalt landbruk fra starten

For å sørge for lønnsomhet fra starten av, er det viktig at du tenker grundig gjennom alle aspekter av produksjonen.

Klarer du å designe den riktige produksjonen for din geografiske lokasjon og ditt marked, vil du kunne skape lønnsomhet fra starten av.

Da må du velge de riktige systemene, plantene og mye mer. I Avisomo har vi erfaring med dette, og kan hjelpe deg med valgene du må ta.

Lønnsomhet i et Avisomo-system

I våre systemer har vi gjort det enkelt. Ved å basere oss på modulære enheter som kan kobles sammen får vi redusert investeringskostnader og standardisert produksjonstallene. Dette betyr at det er enkelt å regne seg frem til fortjeneste!

I en Avisomo dyrkestasjon (standard) får du plass til 3 CC-traller med 4 etasjer. Dette tilsvarer et dyrkningsareal på 11 kvm. På dette området får du plass til 480 potter med 15 cm avstand mellom hverandre (som anbefalt fra NLR). 

PlantetypeProduksjonskostnad Arbeidskraft og utstyr Salgspris 
Urter (8cm potter)3 kr3,5 kr12 kr
Salat (8cm potter)3 kr3,5 kr11 kr
Mikrogrønt6 kr3 kr25 kr

Anta at du skal dyrke urter i torv som selges i potte. Potte, torv og frø kan ha en kostnad mellom 2 og 3 kroner per potte avhengig av hvordan man velger å gjøre det. Deretter kommer driftskostnader i forhold til belysning, ventilasjon, vedlikehold og bemanning. Det er mye som spiller inn her, men disse variablene kommer som regel til mellom 3 til 5 kroner per potte. Dersom man antar bulkpris på 12 til 15 kroner per potte har man en solid fortjeneste. 

Dersom man kan selge direkte til forbrukere er fortjenesten vesentlig bedre, men det kan komme økte kostnader i forbindelse med salg og marked.

Disse tallene er erfaringstall fra vårt testanlegg på Skreia der vi i dag produserer et mangfold av urter, salat og mikrogrønt til det lokale markedet i Oslo. 

PlantetypeProduksjonstidFortjeneste pr. mnd
Urter30 dager2.640 kr
Salat30 dager2.160 kr
Mikrogrønt10 dager23.040 kr

Dersom du har 1/3 av hver plantetype vil du kunne oppnå 9.290,- i fortjeneste per stasjon.

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.