Illustrasjonsbilde til artikkel: Nå kan du leie et vertikalt dyrkningsanlegg

​​Nå kan du leie et vertikalt dyrkningsanlegg

Når det kommer til dyrking av salater, urter og mikrogrønt, er ingenting mer effektivt enn innendørs plantevekst i vertikale landbruk. Det tillater flere vekstsesonger enn tradisjonelt landbruk, og større kontroll over de nødvendige faktorene som øker plantevekst. Men du synes kanskje det virker risikabelt å investere i et kostbart anlegg for vertikalt landbruk? Da har vi gode nyheter: Du kan nemlig leie et vertikalt dyrkningsanlegg av oss!

Start med et lite anlegg og utvid når du trenger det,

helt uten risiko, med Avisomos utleiemodell!

Vi har gjort oppstarten av vertikalt landbruk så risikofri som mulig. Med Avisomos utleie av systemer for vertikal produksjon kan du starte i det små. Du kan enkelt utvide kapasiteten når produksjonen har begynt å gå av seg selv, og du ser at planteoppskriftene fungerer bra. 

Lei så mange eller få vekstsystemer du ønsker, sett i gang planteveksten, og bli med på den største revolusjonen innen norsk landbruk siden traktoren kom på markedet.

Hva er vertikalt landbruk?

Uansett hva slags industri det er snakk om, så er du nødt til å henge med i utviklingen for ikke å bli akterutseilt. Vertikalt landbruk er innendørs plantevekst som gjør nytte av den siste utviklingen innen landbruksvitenskap. 

Vi kaller det «vertikalt» fordi plantene som oftest dyrkes flere lag i høyden, i mobile vekststasjoner.

Fordelene med vertikalt landbruk er mange. For det første får du plass til veldig mange planter på mindre areal. For det andre får du full kontroll over forholdene planten står i. Og for det tredje får du mange flere vekstsesonger med stabil økonomi da vekstmiljøet kan holdes stabilt året rundt. 

I tillegg legger vertikalt landbruk til rette for automatisering av driften. Slik kan store produksjoner driftes av langt mindre personell enn andre typer landbruk.

Vertikalt landbruk vil med andre ord si en radikal effektivisering av plantevekst. Det handler i hovedsak om å produsere mer ved bruk av færre ressurser. 

Ved hjelp av sensorer i vekststasjonene kan klimaet datastyres til perfeksjon, noe som minimerer faren for svinn og øker effektivitet. Ved bruk av LED-vekstlys er det i tillegg mye å spare. 

LED-lampene som er spesialdesignet for plantevekst sørger for maksimal utnyttelse av rett lys til rett tid. Samtidig minimerer de strømforbruket til det ytterste.

Automatisert plantevekst med Avisomo-systemet iverksettes ved bruk av såkalte «planteoppskrifter». Disse oppskriftene laster du inn i ditt digitale kontrollpanel for deretter å kunne styre planteveksten fra PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Avisomo er spesialister på løsninger for vertikale dyrkningsanlegg. Hos oss kan du leie et komplett vertikalt dyrkningsanlegg. Vi fremskaffer alt som trengs for å komme i gang med innendørs plantevekst i dag, og reduserer behovet for investeringer.

Relevant artikkel: Hvorfor investere i vertikalt landbruk?

Avisomo vekstsystemer i et nøtteskall

Avisomo gjør vertikalt landbruk så effektivt som mulig. Det får vi til ved å benytte oss av standard komponenter og størrelser for alle våre vekststasjoner. Dette gjør oppsettet av ditt vekstsystem enklere å planlegge, overvåke og vedlikeholde.

Plantene dyrkes i CC-traller som er meget fleksible med tanke på plassering, lyssetting, logistikk og antall etasjer med plantevekst. 

Fleksibiliteten i Avisomos vekstsystemer er perfekt for deg som ønsker en glidende overgang fra andre typer landbruk, da de enkelt kan integreres med din pågående planteproduksjon. 

Bruken av standard komponenter og størrelser legger samtidig til rette for forutsigbar plantevekst. Det vil med andre ord si at planteveksten enkelt kan automatiseres ved bruk av våre planteoppskrifer så fort vekstsystemet er satt på plass.

Standardene som egner seg i en CC-tralle kalles i USA for 1020-standarden. Dette er brettene som måler ca 25x51cm og som de fleste så-, fylle- og høste-maskiner kan tilpasses. I hver etasje er det plass til 4 slike 1020 brett. 

I tillegg til det har vi laget oppskrifter som tar hensyn til at det brukes tradisjonell torv, men samtidig kan endres for å dyrke i andre substrater. Som for eksempel steinull eller annet sterilt substrat. På denne måten kan du få en ren hydroponisk dyrkning med svært få kostnader forbundet til vedlikehold. 

Avisomo har også samarbeid med flere spennende industripartnere som kan levere gode løsninger. For eksempel kan vi også levere maskineri, klimaanlegg, bioponi, filtre for vann og luft, vannsystemer og driftsmidler. Sammen med våre finansielle partnere kan vi hjelpe deg i gang mer eller mindre uten investeringskostnader.

Hvilke planter egner seg for vertikalt landbruk?

Hva kan du dyrke med Avisomo vekstsystemer? Her er det viktig å være klar over at visse planter egner seg langt bedre for kultivasjon i vertikale dyrkningsanlegg enn andre.

Kort sagt vil du være best tjent med å satse på salater, urter, mikrogrønt eller bærplanter. I tillegg kan oppal, eller forkultivering av planter, utføres meget effektiv i vertikale dyrkningsanlegg.

Hvilke inntekter kan du forvente fra vertikalt landbruk?

Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder å forutse inntektene som kan forventes fra vertikalt landbruk. For å illustrere hva slags fortjeneste det er snakk om har vi opprettet et eget testsenter på Toten. Der produserer vi salater, urter og mikrogrønt for salg i Oslo og omegn.

På testsenteret vårt har vi 15 dyrkestasjoner. Én dyrkestasjon har et dyrkningsareal på 11 kvadratmeter. Det tilsvarer 378 potter med 15 cm avstand mellom, som anbefalt av Norsk Landbruksrådgivning (NLR). 

Med Avisomos planteoppskrifer har salater og urter en produksjonstid på ca. 30 dager, mens mikrogrønt har en produksjonstid på 10 dager. 

Under disse forutsetningene har vi en gjennomsnittlig fortjeneste på 2.640 kroner i måneden for hver stasjon vi har urteproduksjon. Gjennomsnittlig fortjeneste på 2.160 kroner i måneden der vi har salatproduksjon, og 23.040 kroner i måneden ved produksjon av mikrogrønt. 

Dette er fortjeneste, etter at alle kostnader som for eksempel strøm, arbeidskost og leie, er trukket fra. 

Salget blir gjort til lokale små-distributører som igjen har sine marginer.

Her er det viktig å være klar over at disse tallene viser fortjenesten fra et bittelite vertikalt dyrkningsanlegg. Når vi skal snakke om forventede kostnader senere i artikkelen må disse settes opp mot forventede inntekter fra vertikale dyrkningsanlegg av langt større dimensjoner. 

Det er nemlig slik at Avisomos automatiserte vertikale dyrkningsanlegg er designet slik at en person alene kan betjene opp til 80 vekststasjoner. Da benyttes det manuelt arbeid til alle oppgaver og vedlikehold.

Hva koster det å starte et vertikalt dyrkningsanlegg med Avisomo vekstsystemer?

Det fine med å starte med Avisomo-systemet for vertikalt landbruk, er at systemet er svært fleksibelt. Det vil si at du kan starte i det små og bygge opp kompetanse for deg selv og ditt team. Deretter kan du enkelt øke produksjonskapasiteten på en smidig måte. 

Avisomo gjør både oppstarter av, og overganger til, vertikalt landbruk enkelt. Hos oss kan du leie alt utstyret du trenger, inkludert digitale planteoppskrifter som vi har forsket frem på Toten. 

I tillegg kan du finne mye informasjon på våre nettsider om både de tekniske og biologiske aspektene ved innendørs plantevekst.

Kostnader knyttet til å leie et vertikalt dyrkningsanlegg fra Avisomo

Velger du å leie et vertikalt dyrkningsanlegg fra Avisomo blir du en samarbeidspartner. Leien inkluderer all software som trengs for å automatisere vanning, klima og belysning. I tillegg hjelper systemet deg med logistikk og arbeidsoppgaver. Dette med mål om å redusere behovet for intern kommunikasjon og feilene det kan medføre.

Oppskriftene tar for seg mye, men dersom du vil endre noe har vi lagt opp til at alle oppskriftene enkelt kan endres. På denne måten vil du kunne skape dine egne oppskrifter som fungerer optimalt hos deg og i ditt miljø! 

Leieprisen avhenger av hvilke komponenter du trenger, og varierer mellom 1.590 og 2.490 per måned per vekststasjon ved leie av et lite antall vekststasjoner. 

Inntjeningspotensialet som ble nevnt tidligere i artikkelen har disse kostnadene trukket fra. Etter tre til fem års leie, igjen avhengig av hvor mye utstyr du leier, vil leieprisen bli drastisk redusert. .

Dersom du leier et system av oss vil du for alltid få nye lamper og sensorer tilsendt uten ekstra kostnad dersom en lampe går i stykker eller ikke står til forventingene.

Personalbehov i et vertikalt landbruk som benytter Avisomo-systemet

Med full automasjon av ditt vertikale dyrkningsanlegg kan én person håndtere 550 stasjoner. Arbeidet vil da gå ut på å overvåke vekstsystemet, sette inn tiltak ved eventuelle problemer og utføre vedlikehold og drift av maskineri.

Når vekstsystemet driftes uten automasjon, men i stedet manuelt arbeid vil man kunne spare mye tid ved bruk av smarte verktøy som for eksempel vakum-såer, vaskerom, sensorer og gjødseldoserere. I en slik operasjon vet vi at én person kan håndtere opp til 80 stasjoner avhengig av hva man dyrker.

Varekostnader for innendørs plantevekst

Prisen for innkjøp av råvarer varier stort i forhold til hvilke planter som dyrkes. Merk at så og si all plantevekst krever innkjøp av følgende varer: Potter, substrat, frø, gjødsel, pH-væske og eventuelt CO2.

Disse forskjellige produktene varierer i kostnad avhengig av hvordan man velger å dyrke. I et Avisomo system er du fleksibel og kan dyrke på mange forskjellige måter.

Derfor er prisen ganske annerledes dersom du går for sterile plugger som f.eks. steinull og dyrker direkte i vann, enn om du velger å dyrke i tradisjonell jord.

Eksempel ved produksjon av crispisalat i potter:

  • Ett frø 0,3 kroner.
  • En potte koster mellom 0,3 og 1,5 kroner.
  • Substrat koster alt mellom 0,5 og 2 kroner.
  • Innkjøp av CO2 avhenger svært av volum i rommet, men dersom man regner på det kommer man frem til rundt 0,2 kroner pr. potte.
  • Næring og pH-væske er ubetydelig.
    • Ved beregning ble gjødsel estimert til å koste 0,0006 kroner pr. plante.

Andre driftskostnader

I tillegg til nevnte varekostnader må det påberegnes utgifter for strøm til lamper, ventilasjon, avfukting og sirkulasjon.

Les mer om hva slags strømforbruk og strømpriser du kan forvente i vår artikkel om Hvordan LED-belysning for innendørs plantevekst fungerer.

Artikkelen nevnt ovenfor tar for hvordan LED fungerer og hvilke kostnader man kan forvente i forbindelse med belysning, men den tar ikke for seg klimaanleggets kostnad. 

Fra vår egen beregning og med erfaringstall fra andre vertikale produksjoner som finnes i verden tilsvarer bruken av klimaanlegg som regel 30-40% av strømforbruker til lampene.

Altså kan du forvente en kostnad på ca. 35% av lampenes strømforbruk i avfukting, temperaturregulering og luftsirkulasjon i store installasjoner.

Hva slags lokaler egner seg best til vertikalt landbruk?

Innendørs plantevekst fungerer optimalt i godt egnede lokaler. Det viktigste du bør tenke på når du planlegger oppstart av vertikalt landbruk er å finne lokaler som er godt isolerte og naturlig skjermet for sollys. Det kan nemlig være mye å tjene på et lokale som er naturlig kjølig.

I tillegg er det viktig at infrastrukturen i lokalet er lagt til rette for plantevekst. Det vil si at avløp, vann, avfuktning, ventilasjon og strøm er lagt opp for hensiktsmessig drift av dine vekststasjoner. 

Pass også på at gulvene er så flate som mulig, da dette gjør daglig drift av ditt vertikale landbruk så smertefri som mulig. 

Hva sitter du igjen med?

Hva du sitter igjen med etter en avling er helt opp til deg og hvor effektiv du klarer å være. Det avhenger av flere faktorer som for eksempel hvilket marked du selger til, hvilken strømpris du betaler, hvilket type lokale du har og hvor mange ansatte du trenger.

Vi har regnet oss frem til at du enkelt skal kunne produsere salat i potter til mellom 6 og 7 kroner per salat. Da har vi antatt en avstand mellom pottene på ca. 15 cm, trukket fra leiepris og antatt at du har godt opplærte ansatte. Dette er da topp kvalitet salat ved 150 g som kan selges til markedet, enten til distributør, butikk, restaurant eller nabo.

Selger du i stort volum til distributør vil det lønne seg med automasjonsløsninger for å redusere arbeidskostnader og du kan anta en salgspris på 10,5 kr pr. salat. 

Selger du direkte til en kunde kan du forvente alt mellom 15 og 25 kroner for ditt produkt.

Les artikkelen Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg og lær mer om hvordan du kan skape lønnsomhet i vertikalt landbruk.

Friksjonsfri oppstart ved å leie et vertikalt dyrkningsanlegg

Ved å leie et vertikalt dyrkningsanlegg fra Avisomo er du i gang med produksjon bare noen uker etter at du har tatt avgjørelsen. Helt uten behov for investeringskapital. 

I tillegg får du tilgang til vår plattform der vi stadig legger ut nye oppskrifter og nye metoder for innendørs produksjon. Dette kan være oppdaterte planteoppskrifter som gjør at du sparer penger eller åpner for mulighet til å produsere helt nye sorter.

Uansett hva du bestemmer deg for hjelper Avisomo deg i gang med kunnskap, teknologi og opplæring. 

Med vår leieavtale er du med oss som en partner inn i fremtiden. Vi sørger for at du har en lønnsom og skalerbar produksjon som kan møte fremtidens etterspørsel med trygghet!

Relevant artikkel: Hva er risikoen ved investering i vertikalt landbruk?

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.