Planteproduksjon i vertikalt landbruk.

Hvorfor investere i vertikalt landbruk?

Det er mange grunner til å investere i vertikalt landbruk. Fremfor alt handler det om å gripe muligheten før det er for sent. Den vertikale landbruksindustrien anslås å vokse med 24 prosent innen 2026. Spørsmålet er om du har råd til å gi slipp på en mulighet som dette?

I desember 2021 ble tyske Infarm det første vertikale landbruksfirmaet i Europa som er verdsatt til mer enn en milliard dollar. Den gang dyrket de 75 slag urter, salater og mikrogrønnsaker. I løpet av 2022 utvider de virksomheten med 40 nye planter, inkludert sopp, tomater, erter og jordbær.

Målet er å etablere et globalt landbruksnettverk med bærekraftige vertikale landbruk i forbrukernes egen bakgård.

«Dagens matsystem er defekt»
Erez Galonska – Infarm CEO

Et annet selskap som hare valgt å investere stort i vertikalt landbruk er Microsoft Research. I 1980 forbikjørte de IBM da Bill Gates – som den gang jobbet for IBM – sikret seg rettighetene til Windows. Deretter har ikke Microsoft mistet verken teft eller fremsyn. I de siste årene har de satset stort på utvikling av kunstig intelligens som er spesifikt designet for innendørs plantevekst.

Forskerne hos Microsoft ser for seg fremtidige boligkomplekser med egne vertikale landbruk. De tror at fremtidens forbrukere bestiller hjemlevering av ferske planter som ble høstet for bare noen timer siden.

Les mer om forskning på vertikalt landbruk

Veien videre for den vertikale landbruksindustrien

Innendørs plantevekst har allerede utrettet mye. Denne utviklingen bidrar til å finne en bærekraftig og profitabel løsning på fremtidens matbehov og miljøutfordringer.

Det er lite tvil om at vertikale landbruk er i eksplosiv vekst. Så hvordan kan du bli med på den neste landbruksrevolusjonen? Du kan starte opp ditt eget vertikale landbruk eller investere i vertikale landbruksselskaper. Alternativt kan du kjøpe aksjer i bedrifter som er tilknyttet den vertikale landbruksindustrien.

Detaljene rundt investeringsmulighetene kommer vi tilbake til litt lenger ned i teksten. La oss først se nærmere på hvordan vertikalt landbruk fungerer.

Innhold:

 1. Hva er vertikalt landbruk?
 2. Hva er fordelene med vertikalt fremfor tradisjonelt landbruk?
 3. Hvilke gevinster kan forventes av innendørs plantevekst?
 4. Hvordan investere i vertikalt landbruk?
 5. Hvorfor vertikalt landbruk er en sikker investering for fremtiden?
 6. Teknologien som flytter morgendagens matproduksjon innomhus
 7. Hvor godt fungerer vertikalt landbruk i Norge?
 8. De største utfordringene med vertikalt landbruk
 9. Hvorfor er vertikalt landbruk en god investering

Hva er vertikalt landbruk?

Enkelt sagt, er vertikalt landbruk akkurat hva navnet tilsier, landbruk i høyden. Det vil altså si plantevekst i flere etasjer, eventuelt i såkalte aeroponiske tårn.

Fordelen med vertikalt landbruk er økt kontroll over avlinger, utslipp, ressursbruk og inntekter. Vertikalt landbruk er så forutsigbart at det kan datastyres ved bruk av spesialdesignede dataprogrammer. Dette har vekket interessen til teknologigiganter som Microsoft og Google.

Det er enkelt å slenge ut en påstand om at «vertikalt landbruk er fremtiden». Samtidig er det ingen tvil om at jordens ressurser kommer til å ta slutt.

FN anslår at jordens befolkning vil være 9,7 milliarder innen 2050. I tillegg vet vi at industrialisering har ødelagt en tredjedel av jordens dyrkbare mark de siste 40 årene. Denne utviklingen stiller store krav til effektivisert matproduksjon.

Vertikalt landbruk er ikke avhengig av dyrkbar mark, gode værforhold eller utstrakt landtransport. Det tillater dyrking hvor som helst, gode vekstforhold gjennom hele året og suveren tilgjengelighet. Vertikalt landbruk krever mindre arbeidskraft for å tilvirke mer mat, og plantene som dyrker holder høy kvalitet på alle plan.

Den vertikale landbruksindustrien er anslått å nå en verdi på 19,8 milliarder dollar innen 2026. Det forventes med andre ord en vekst på 24 prosent de neste fire årene. Denne utviklingen lover meget godt for alle som velger å investere i vertikalt landbruk.

Plantevekst i vertikalt landbruk.

Hva er fordelene med vertikalt fremfor tradisjonelt landbruk?

Vertikalt landbruk har en rekke fordeler i forhold til tradisjonelt landbruk. Norske værforhold kan være meget forstyrrende for god plantevekst. Dersom du flytter dyrkingen innomhus, trenger du derimot ikke å ta hensyn til vær og vind.

Innendørs plantevekst tillater stabile forhold året rundt. Dette gir deg to store fortrinn. For det første kan du perfeksjonere avlingsmetoder som holder seg stabile, og for det andre får du mange flere vekstsesonger.

Foretningsmessige fordeler i vertikalt landbruk

Hva vil så dette si for vertikale landbrukere eller deg som vil investere i innendørs plantevekst? Det vil si at driften kan planlegges med mye større sikkerhet. Det betyr også at plantene kan dyrkes fra 12 til 36 ganger i året, avhengig av hva type plantevekst.

Driftssikkerheten gjør det mye lettere å forutse og planlegge bedriftens økonomiske resultater. Det gjør det også lettere å foreta taktiske investeringer for å utvide bedriften.

Det kan være utfordrende å finne den optimale formelen for å tjene mest mulig på akkurat ditt vertikale landbruk. Derfor er det spesielt viktig å spille på dine styrker.

Praktiske fordeler i vertikalt landbruk

Vertikale landbruk har i tillegg en rekke praktiske fordeler i forhold til tradisjonell plantevekst. Blant annet er det enorme summer å spare på kjøp av dyrkbar mark, kjemikaler, vekstressurser og arbeidskraft.

På toppen av dette kan du perfeksjonere planteveksten. Næringsverdier, utseende og smak kan justeres med langt større presisjon enn det som er mulig i tradisjonelt landbruk.

Vi kunne fortsatt å snakke om fordelene med vertikalt landbruk i det vide og brede. Men det har vi allerede gjort i andre artikler. Finn ut mer om styrkene og svakhetene til innendørs plantevekst; les vår artikkel om veien fra konsept til inntekt i vertikalt landbruk.

Hvilke gevinster kan forventes av innendørs plantevekst?

Gevinsten fra vertikalt landbruk avhenger i hovedsak av to faktorer. Hva er dine produksjonskostnader, og hvor høy er din utsalgspris. Begge disse faktorene skiller seg markant fra tradisjonelt landbruk. Dersom du utnytter forskjellene i vertikalt landbruk til din fordel, vil gevinstene stige.

Når det kommer til produksjonskostnader, så kan oppstartsprisen til vertikalt landbruk virke avskrekkende. Da er det viktig å huske på at dette er en engangssum. Kostnader for daglig drift deretter vil være lave sammenlignet med tradisjonelt landbruk.

Husk at planteforskere over hele verden jobber hardt med å finne løsninger som skal senke produksjonskostnadene til vertikale landbruk. Det er ikke lenge siden prisen for daglig drift dalte kraftig som følge av nyutviklet LED-teknologi, og nye plantevitenskaplige gjennombrudd står på trappene hvert år.

Prisstrategien til vertikale landbruk

Når det gjelder prisen på innendørs plantevekst, så kan den med fordel settes høyere enn på planter fra tradisjonelt landbruk. Grunnen til dette er at vertikale landbrukere kan skilte med superb plantevekst.

Vertikale landbruk kan avle frem planter med bedre næringsverdier og smak. I tillegg kan de garantere at planteveksten er dyrket uten kjemikalier eller sprøytemidler.

Ikke glem at du slipper høy oppstartspris ved leie av Avisomo vekstsystemer.

Avisomo har bygget et testanlegg for vertikalt landbruk. Produksjonskostnaden for urter og salater i dette dyrkingsanlegget kom på 3 kr pr stk + 3,5 kr for arbeidskraft og utstyr. Mikrogrønt hadde 6 kr produksjonskostnad + 3 kr for arbeid og utstyr. Utsalgsprisene for urter, salater og mikrogrønt landet på 12 kr, 11 kr og 25 kr.

Hver Avisomo dyrkestasjon har et dyrkingsareal på 11 m2 med plass til 480 potter for plantevekst. Når vi ganger opp prisene fra forrige avsnitt, lander overskuddet på 2.640 kr i måneden for urter. Salater ender med et overskudd på 2.160 kr i måneden, mens mikrogrønt genererer 23.040 kr på en 10-dagers vekstperiode. Dette betyr at vi med 1/3 av hver type plantevekst dyrket oss til et overskudd på 9.290 kr per vekststasjon.

Relatert artikkel: Forretningsplan for vertikalt landbruk (inkludert resultatmargin)

Hvordan investere i vertikalt landbruk?

I hovedsak er det tre måter å investere i vertikalt landbruk. Den først måten er å starte ditt eget innendørs landbruk. Dette krever naturlig nok visse ressurser og kunnskaper, noe som Avisomo står parat til å hjelpe deg med. Vi kan skaffe deg alt av utstyr, samt gode betalingsløsninger, og alle våre kunnskaper står til din disposisjon.

En annen måte å investere i innendørs plantevekst er å kjøpe aksjer i et vertikalt landbruksfirma. Dette er spesielt aktuelt nå som den vertikale landbruksindustrien er i startfasen i Norge.

Det er sannsynlig at industriutviklingen vil følge i fotsporene til Amerika og Asia. Det vil si at vi snart får oppleve en planterevolusjon her til lands. Da gjelder det bare å satse før markedet blir mettet og konkurransenivået uslåelig.

Det kan også være en god ide å investere i firmaer som leverer utstyr til vertikale landbruk. Utvikling av den vertikale landbruksindustrien kommer utvilsomt til å skape god grobunn for en rekke type utstyrsleverandører. Behovet for LED-lamper, vekstmedier, irrigasjonssystemer, dyrkingssystemer og andre forbruksvarer vil skyte i været.

Relatert artikkel: Hva betyr vertikalt landbruk for investorer?

Hva er vertikalt landbruk?

Hvorfor vertikalt landbruk er en sikker investering for fremtiden?

Det er ikke uten grunn at firmaer som Microsoft og Google vil investere i vertikalt landbruk. Det er heller ikke tilfeldig at det vokser frem gigantiske vertikale landbruksfirmaer i Amerika, Asia og Europa. Markedet for innendørs plantevekst eksploderer som resultat av rovdrift på planetens dyrkbare mark, miljøkrisen og en forestående global matkrise.

Vertikalt landbruk løser ikke alle våre klimaproblemer, men det kan bidra til en stor avlastning for tradisjonelt landbruk. Som sagt, forventes jordens befolkning å nå 9,7 milliarder innen 2050, noe som medfører 2 millareder flere munner å mette.

Det er rett og slett ikke forsvarlig å utvide tradisjonelt landbruk. Vertikalt landbruk kan derimot utvides så mye vi bare orker.

Miljøfordeler med vertikalt landbruk

Vertikalt landbruk er ikke avhengig av dyrkbar mark. Alt som trengs er et passende lokale med egnede strøm og vannforhold, eksempelvis et nedlagt fabrikklokale. De største miljømessige fordelene med vertikalt landbruk er som følger:

 1. Det krever minimalt med plass
 2. Vannforbruket er forsvinnende lavt
 3. Varetransport kan kuttes kraftig ned.

Når det kommer til det kommersielle potensialet, vil behovet for plantevekst øke stort i årene som kommer. Folk blir stadig mer helse- og miljøbevisste. Samtidig setter de også større krav tilsmaken og utseende på plantene de kjøper. Der stiller vertikale landbruk sterkt, siden dyrkingsmetodene tillater finjustering av plantenes smak, utseende og næringsinnhold.

Relatert artikkel: Vertikalt landbruk – Fremtidens matproduksjon

Teknologien som flytter morgendagens matproduksjon innomhus

Som nevnt, satser Microsoft Research på utvikling av kunstig intelligens for vertikale landbruk. Denne teknologien har som mål å automatisere plantevekst slik at flere planter kan dyrkes med mindre arbeidskraft.

AI er viktig fordi den kan bedømme plantenes tilstand mye raskere enn mennesker. Dette har store konsekvenser når det er snakk om tusenvis av kvadratmeter med innendørs plantevekst. Alle plantene overvåkes av sensorer. Disse sensorene tar utallige bilder som må analyseres raskt for å holde planteveksten optimal til enhver tid.

Men det er ikke bare Microsoft sine forskere som jobber med å optimalisere vertikalt landbruk. Et annet satsningsområde for planteforskere er å redusere energiforbruket, slik at kostnadene for innendørs plantevekst senkes.

De siste LED-lampene på markedet kom langt på vei med å minske strømforbruket. Likevel er det fortsatt store produksjonskostnader å spare på bedre løsninger.

Det er fortsatt mange som er skeptiske til vertikalt landbruk. Det får oss til å tenke på Hewlett-Packard som avviste Steve Wozniak sin oppfinnelse. De mente at ingen ville bruke datamaskiner hjemme.

Fremtiden er allerede her, og det er ingen tvil om at vertikalt landbruk har kommet for å bli. Spørsmålet er når teknologien kommer så langt at det blir finansielt gunstig å opprette vertikale landbruk i alle Norske lokalsamfunn? Et annet spørsmål er om det er lurt å vente med å investere til vertikale landbruk finnes overalt i Norge?

Hvor godt fungerer vertikalt landbruk i Norge?

Vertikalt landbruk i Norge har en enorm fordel, og et stort hinder som må overkommes. Fordelen er at vertikalt landbruk ikke er væravhengig. Du trenger ikke å ta hensyn til snø, kulde, regn eller tørke når du dyrker innendørs plantevekst.

Forholdene i et vertikalt landbruk holdes stabile året rundt. Det vil si at du kan dyrke salater og urter opptil 12 ganger årlig. Mikrogrønnsaker kan avles opp hele 36 ganger på et år.

Den største utfordringen for vertikale landbrukere i Norge er markedstilgang. Per i dag kreves det en viss størrelse på ditt vertikale landbruk for at bedriften skal tjene penger. Dette skyldes at strømforbruket fortsatt er for høyt. Det er dog bare er et spørsmål om tid før forskerne får gjort noe med den saken.

Det største problemet er ikke strømforbruket i seg selv, men salgstallene som kreves for å skape stort overskudd.

Skal du selge mye, er norske matvarehandler ditt sikreste marked. Men alle disse handler sine planter gjennom en håndfull store frukt og grønt-grossister. Du er derfor avhengig av å inngå en avtale med en av grossistene for å få solgt planter i matvarehandlene.

Fremtiden for Norges vertikale landbruksindustri

Det kan så klart tenkes at denne situasjonen endrer seg når den vertikale landbruksindustrien vokser. For øyeblikket har tradisjonelt landbruk en stor fordel fremfor vertikalt landbruk. De fleste tradisjonelle landbrukere er nemlig medlem i enten Norsk Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Disse to organisasjonen står i ledtog med grossistene og sørger for at bøndene får solgt varene sine.

Sitasjonen vil antakelig forandres i fremtiden. En av årsakene til dette er at vertikalt landbruk ikke egentlig er å anse som en konkurrent for tradisjonelt landbruk. Begge landbruksformene er nødvendige, og det er plass til begge i matvaremarkedet.

Tradisjonelt landbruk har dog nådd sin kvote for rovdrift på planetens ressurser. Der kan vertikalt landbruk steppe inn å avlaste visse deler av landbruksindustrien. Snart vil folk få øynene opp for at vertikalt dyrkede planter holder høyere standard enn samme planter fra tradisjonelt landbruk. Da vil så klart matvarehandlene bli interessert i å ta inn disse plantene.

Sjekk av plantekvalitet i vertikalt landbruk.

De største utfordringene med vertikalt landbruk

Vi skal ikke komme her å påstå at vertikalt landbruk er garantert suksess. Ingenting kommer gratis her i livet, aller minst for oppstartsbedrifter. Men det er fullt mulig å ta dine forhåndsregler for å forbygge mot feilene som folk har gjort før deg. Lær av oss som allerede har tråkket i salaten, så får du mindre problemer å hanskes med.

Den største tabben er å ikke sette deg inn i hva som faktisk kreves for å drive med innendørs plantevekst. For eksempel, er det viktig å være klar over at førstegangsinvesteringen for vertikale landbruk kan være kostbar. For det andre må du huske på at daglig drift trekker mye strøm. I tillegg trengs det arbeidskraft med fagkunnskap.

Vertikalt landbruk krever teknologisk tålmodige investorer

Å investere i vertikalt landbruk er ikke uten risiko. Du er nødt til å være 100 prosent dedikert. Det er også viktig å være klar over at teknologien som muliggjør vertikalt landbruk er under utvikling. Det betyr at du risikerer å måtte bytte ut deler av vekstsystemene hyppig for å henge med i konkurransen.

Teknologi i utvikling kan sees på som et halvtomt glass. Vi velger å se på det som en halvfull pengebinge. Det jobbes hardt med å utvikle teknologi som skal senke strømforbruket og øke planteutvalget. Dette vil styrke vertikale landbruk sin posisjon i markedet.

Og styrket posisjon er noe vertikale landbruk trenger i Norge. Det er som sagt slik at norske matvarehandler kjøper det meste av sin frukt og grønt gjennom store grossister. Derfor kan det være utfordrende å få en fot innenfor døren hos de som selger mest planter.

Styrket posisjon i markedet vil naturlig nok bety hardere konkurranse. Samtidig vil det også øke sjansen for at grossistene blir mer åpne til å ta inn plantevekst fra vertikale landbruk. Finn ut mer i vår artikkel om de største utfordringene i vertikalt landbruk.

Hvorfor er vertikalt landbruk en god investering?

Det som gjør vertikalt landbruk så lovende å investere i er at det vokser stort allerede i startfasen. Både forskere og industri innen vertikalt landbruk har mye igjen å utføre. Plantevitenskapen vil forbedres på mange plan i årene som kommer. Det betyr at vertikalt landbruk kommer til å bli mer lønnsomt. Samtidig kommer markedet til å utvides.

Det er allerede gode penger å tjene på vertikalt landbruk. Derfor sier det seg selv at morgendagens landbruk har enormt inntjeningspotensial.

Alt handler om timing. Ingen vil investere for tidlig i en industri som bruker lang tid på å opparbeide den rette fremdriften. På den annen side er det surt å gå glipp av fortjeneste fordi du ikke investerte da muligheten bød seg.

Plutselig vil vertikalt landbruk ta av og konkurransen bli knivende. Spørsmålet er om du vil sitte der som det neste HP elle IBM? Eller vil du bli med på den største forretningsmuligheten siden datamaskinen?

Kilder

Bloomberg: BIS Research Study Highlights the Global Vertical Farming Market to Reach $19.86 Billion by 2026
CNBC: A Dutch vertical farming company has just been valued at over $1 billion
MDPI: State of the Art of Urban Smart Vertical Farming Automation System: Advanced Topologies, Issues, and Recommendations
Microsoft Features: Indoor vertical farming in Asia and beyond: Digging deep in data
The Impact Investor: 4 Ways to Start Investing in Vertical Farming
Tower Garden: Aeroponics: Support your Healthy Lifestyle with Sustainable Gardening

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.