NN6A1075

Hva koster det å komme i gang med vertikalt landbruk?

Vertikalt landbruk blir ofte trukket frem som løsningen på både hvordan vi skal mette en stadig økende befolkning og skape en bærekraftig matproduksjon. Derfor kan det være fristende å kaste seg ut i det. Men det er viktig å være klar over hva det koster å komme i gang med vertikalt landbruk.

Vertikalt landbruk virker å være løsningen på hvordan man kan produsere større og bedre avlinger som man kan høste året rundt. Samtidig som man bringer produksjonen nærmere forbrukerne og dermed reduserer transportutslippene.

Vurderer du å starte en vertikal produksjon er må du være klar over at ja, det kan være en relativt dyr investering å starte med vertikalt landbruk.

Sammenligner du det med veksthusproduksjon er det faktisk så mye som 6 til 10 ganger dyrere med tilhørende automasjon. Da er det viktig å huske på at vertikalt landbruk er den produksjonsformen med de beste mulighetene for komplett klimakontroll.

Det betyr at du får en helt annen kontroll på produksjonen. Derfor får du også helt andre muligheter for inntjening enn i andre, mer tradisjonelle produksjonsmetoder.

Investering med stort potensial

Selv om oppstartskostnadene kan være høye, er det et attraktivt marked for dem som har mulighet til å investere. Finn ut mer i vår artikkel om hvorfor det er verdt å investere i vertikalt landbruk.

Årsaken er den potensielle langsiktige veksten, og utbyttet ved å være tidlig ute med å gå inn i markedet. Teknologien bringer en produksjonssikkerhet inn i landbruket som man aldri har sett lignende til. Noe som på sikt kommer til å være svært viktig og verdsatt i markedet.

De siste årene har det blitt investert flere millioner i ulike selskaper. Investorer som Jeff Bezos (Amazon) og Eric Schmidt (Google) har gått inn med store summer i denne teknologien. De har godt selskap i flere aktive eierfond på global basis.

Forventet verdi på markedet er 15,7 milliarder USD innen 2025.

Er det høye oppstartskostnader?

Når det blir snakk om store investeringer er det også naturlig å snakke om hva det koster å komme i gang med vertikalt landbruk. I utgangspunktet vil oppstartskostnadene for en vertikal farm være relativt høye.

Likevel er det flere variabler som spiller inn. Derfor må du ha et bilde av hva du vil måtte kjøpe inn av utstyr for å etablere anlegget ditt. En slik oversikt er det beste grunnlaget for å skape et budsjett.

Noen av variablene er knyttet til:

 • Innkjøp av dyrkningsanlegg og driftsmidler
 • Bruksbygning
 • Isolering
 • Klimakontroll
 • Dyrkningsmetode
 • Strømforbruk og infrastruktur
 • Manuelt arbeid vs automasjon

Oppstartskostnadene vil selvfølgelig også variere basert på størrelsen på produksjonen du skal starte.

Størrelsen på anlegget avgjør blant annet hvor mange lamper og vekststasjoner du trenger. Det avgjør også hvor mye du må regne med i strømforbruk. Du kommer blant annet til å bruke strøm til luftavfukting, klimaanlegg og lys.

For å redusere oppstartskostnadene anbefaler vi i Avisomo derfor ofte å starte i det små. Så kan du skalere opp når du har fått prøvd deg litt frem og føler du har fått taket på sakene. Dette er en mulighet for å vise leveringsdyktighet til markedet og skape gode avtaler for oppskalering.

Heldigvis sørger den teknologiske utviklingen og innovative løsninger for at både investeringskostnadene og driftskostnadene blir lavere og lavere.

På sikt vil dette gjøre det svært attraktivt for eksisterende produsenter å investere i, og implementere, denne metoden.

Våre beregninger viser at det i løpet av få år vil bli like rimelig å investere i et vertikalt dyrkningsanlegg som i et veksthus. Da ser vi på investering per kvadratmeter dyrkningsareal.

Innkjøp av dyrkningsanlegg og driftsmidler

Når du skal starte med vertikalt landbruk er det en del utstyr du naturlig nok kommer til å trenge. Dette omfatter spesielt dyrkningsstasjoner og lamper, men ofte også luftavfukting, ventilasjon og automasjonsløsninger.

Automasjonsløsninger er løsninger som såmaskiner, høstemaskiner, roboter og annet utstyr som hjelper deg med å automatisere produksjonen. Da dette er teknologisk avansert utstyr, er det også relativt dyrt å kjøpe. Likevel, avskrivingstiden er som regel kort sammenlignet med om man skulle gjort prosessene manuelt.

Driver du allerede med grønnsaksproduksjon og velger Avisomo-systemet får du en fordel som mange andre som starter opp ikke har; Du dyrker direkte i CC-traller. Derfor kan du bruke både potter og automasjonsløsninger du allerede har, og som er tilpasset (eller kan tilpasses) denne standarden.

Vi har nemlig utviklet systemet vårt med tanke på at det skal være modulbasert. Da er det enkelt å håndtere, og enkelt å skalere opp med et fleksibelt investeringsbudsjett.

I tillegg er det mulig å leie utstyret fra oss. Slik er det også mulig å senke oppstartskostnadene dine. Dette muliggjør profit fra første innhøsting.

Hvis du starter helt fra bunn, uten noe utstyr fra før, må du ta med kostnadene til dette i regnestykket.

Automasjonsløsninger lønner seg når man produserer i 50-80 stasjoner, avhengig av hvilken kultur du dyrker.

Bruksbygning

Selv om kostnadene til utstyr kan være høye, er kostnadene til produksjonslokale også en potensielt stor utgift.

Likevel har du en stor fordel når du skal starte et vertikalt dyrkningsanlegg sammenlignet med om du skulle startet veksthusproduksjon.

Den fordelen er at du med stor sannsynlighet kan bruke bruksbygningen(e) du har tilgjengelig til å huse den nye produksjonen.

Noen utbedringer eller forandringer må du regne med at du kanskje må gjennomføre. Alt i alt er det likevel mye billigere å bruke en bygning du allerede har til rådighet, enn å måtte bygge ett eller flere nye veksthus.

De aller fleste bygninger kan brukes, men det er viktig at de enten er godt isolerte, eller at du gjennomfører det nødvendige arbeidet. Det at bygget er godt isolert spiller nemlig inn på hvor mye strøm du vil bruke på temperaturregulering og luftavfukting.

For husk: En innendørs vertikal produksjon kan være en totalt klimakontrollert med optimale forhold til enhver tid på året.

Da er det viktig at temperaturen utvendig ikke påvirker den innvendige temperaturen.

Størrelsen på bygningen er også av betydning. Jo større bygning, jo mer utstyr trenger du. Og mer utstyr betyr høyere kostnader. Et alternativ er eventuelt å bare bruke en begrenset del av bygningen. Da har du også gode muligheter for å utvide produksjonen senere.

Vi hjelper deg gjerne med prosjektering og beregner både størrelse på klimaanlegg, isolasjonskrav og muligheter for å adskille forskjellige deler av et større bygg på best mulig måte.

Isolering

Avhenging av hva slags bygningsmasse du disponerer kan det som nevnt være nødvendig å isolere bygningen(e) dersom du ønsker å starte en vertikal produksjon i dem.

Som nevnt handler dette om å eliminere påvirkningen utvendig temperatur har på produksjonen, og det gjøres best ved god isolering.

Isolering av en bygning kan koste, men med tanke på den langsiktige veksten i bransjen er det gjerne verdt investeringen.

For å slippe store utgifter til isolering er det aller beste å finne en bygning som allerede er godt isolert. Om bygget må etterisoleres finnes det mange innovative måter å isolere bygninger på i dag. Et eksempel er blåseisolering som får jobben gjort raskt og reduserer kostnad.

Klimakontroll

I et vertikalt dyrkningsanlegg har du mulighet til å ha full kontroll på klimaet. Det krever at du kan regulere blant annet temperatur og luftfuktighet slik plantene trenger det.

På denne måten kan du skreddersy vekstforholdene for hver av avlingene dine, slik at de vokser best mulig. Dette kan også hjelpe deg med å øke inntjeningen fordi plantene kan vokse seg fra frø til ferdig produkt på kortest mulig tid.

Ulempen er at det koster å drifte klimaanlegg og luftavfuktere. Dette kommer vi også tilbake til når vi snakker om strømforbruk.

Muligheten for klimakontroll er en av årsakene til at bygningen du skal dyrke i bør være best mulig isolert. Dette vil redusere behovet for oppvarming når det er kaldt ute, og behovet for nedkjøling når det er varmt ute.

Dyrkningsmetode

Når du skal starte en vertikal produksjon er du også nødt til å bestemme deg for hvordan plantene dine skal få tilgang til vann og næring. Det finnes flere dyrkningsmetoder å velge mellom og de fleste planter har alltid én som de trives best i. Den vanligste for vertikalt landbruk er hydroponisk dyrking. Flere benytter også aeroponi, akvaponi eller tradisjonell jord.

Litt om de ulike metodene:

 • Hydroponisk dyrking: Foregår uten jord. Plantene står slik at røttene har direkte tilgang til vann og næring til enhver tid. Hydroponisk dyrkning gir veldig små marginer for feil da vannkvaliteten er svært viktig. Til gjengjeld vokser planter som trives i denne formen svært raskt i forhold til andre metoder.
 • Aeroponisk dyrkning: Foregår også uten jord, her har plantene røttene i fri luft. De sprayes med en næringsrik blanding ved jevne mellomrom. Gir ofte mekaniske utfordringer og det må derfor påregnes mye vedlikehold for å opprettholde god driftssikkerhet. Til gjengjeld er Aeroponi den metoden som er kjent for raskest vekst. Metoden gir plantene nøyaktig det de trenger: mest oksygen, vann og passe med gjødsel.
 • Akvaponisk dyrking: Mer lik hydroponisk dyrking, men her brukes det fisk eller andre akvatiske dyr for å tilføre næring til plantene. Krever svært nøye planlegging fordi kombinasjonen av planter og fisker må være riktig for at systemet skal fungere og opprettholde en god balanse. Som regel svært teknisk krevende. Det finnes kun et par kombinasjoner av fisker og planter som kan gi god økonomi.
 • Jord: Ved bruk av jord eller torv må substratet være godt drenert slik at plantenes oksygentilgang opprettholdes. Substratet inneholder allerede en del næring, og du må derfor være forsiktig med valg av gjødsel. Dette for å ikke skape problemer i pottene. Jord og torv kan også dra med seg sykdommer, insekter, bakterier, soppsporer eller andre organismer inn i et ellers kontrollert miljø. Derfor er det svært viktig med filtrering og planlegging for hvordan man håndterer skadedyr om man velger å dyrke i jord innendørs.

Valg av dyrkningsmetode er avgjørende

De ulike dyrkningsmetodene er med på å bestemme hvilke type planter du kan produsere. Vi hjelper deg å velge riktig metode, og Avisomo sine dyrkestasjoner kan tilpasses alle metodene.

Driftskostnadene er forskjellig avhengig av hvilken metode du velger. Jord vil alltid være billigere enn sterile substrater. Men tar man med behovet for plantevernsmidler og arbeidstid forbundet med det vil man fort se at pengene for sterilt substrat er verdt det.

Investeringskostnad er også forskjellig avhengig av hvilken metode du velger. Aeroponisk dyrkning er dyrere både i oppstart og i drift, men kan også gi opp mot 10-15% bedre vekst om man gjør det riktig.

Hydroponisk dyrkning vil alltid være det billigste både i installasjon og drift, så sant man klarer å holde skadedyr på avstand. Hydroponisk gir i de aller fleste tilfeller vesentlig raskere vekst enn hva man kan forvente ved bruk av tradisjonell jord eller torv.

Strømforbruk

Strømforbruk er stort sett regnet som løpende kostnadene, men du vil også ha noen kostnader som er direkte knyttet til oppstarten.

Skal du ha full klimakontroll bør klimaanlegg og luftavfukting være installert og i drift før du kan så planter i produksjonsbygningen. Det er fordi bygget må holde riktig temperatur og ha korrekt luftfuktighet når du starter produksjonen.

Det er også lurt å teste systemet for å være sikker på at alt fungerer som det skal før du sår noen frø. Testing bør gå over en lengre periode. Slik kan du forsikre deg om at det ikke er enkelte områder der det bygger seg opp varme og/eller fuktighet.

I tillegg til strøm til klimakontroll og luftavfukting, vil strømforbruk til lamper, irrigasjonssystemer, styringssystem, drift av eventuelle roboter med mer også bli en del av de løpende driftskostnadene.

Strømforbruket i en vertikal produksjon er som regel fordelt som følger:

 • 65% lamper
 • 30% klimakontroll
 • 5% annet (automasjonsløsninger, pumper, osv.)

Strømforbruket til lampene er det som krever desidert mest strøm. Forbruket avhenger av hvor effektive de er og hvor effektivt spektrumet er til plantevekst. Derfor er det alltid best å bruke LED-lamper i vertikal produksjon. Vi har en egen artikkel om hvordan du kan effektivisere din plantevekst med LED-plantelys.

Som oftest må du også påberegne en del kostnader knyttet til å legge opp nye strømkurser og lignende for å kunne få anlegget ditt opp og gå.

Manuelt arbeid vs automasjon

I avsnittet over nevner jeg strømforbruk til roboter. Grunnen til det er at prosessene i en vertikal produksjon kan være automatisert i større eller mindre grad.

Hvor mye som er automatisert spiller også inn på kostnadene til arbeidskraft.

Størrelsen på anlegget avgjør ofte om det lønner seg å investere i roboter og maskiner som kan automatisere prosessene.

Disse maskinene kan for eksempel hjelpe deg med såing, innhøsting eller flytting av traller mellom ulike dyrkningsstasjoner og prosesser.

Dette er en av de faktorene vi i Avisomo ofte anbefaler at du ser litt an. Du kan eventuelt investere i maskiner og roboter når du utvider anlegget. På denne måten kan du unngå å øke kostnadene til arbeidskraft.

Kostnadseksempler

For å gi et litt bedre bilde av kostnader knyttet til å komme i gang med vertikalt landbruk, har vi regnet på kostnadene i noen tenkte eksempler.

Utregningene er gjort for å vise oppstartskostnadene knyttet til vertikale dyrkningsanlegg av ulike størrelser. Vi har tatt for oss anlegg i tre ulike størrelseskategorier:

0-80 stasjoner (0-880 m2 dyrkningsareal), manuell arbeidskraft:

Ved drift av et lite anlegg må man ha ansatte på plass hver dag uansett. Det er derfor lønnsomt å investere i semi-automatiske løsninger som vakumsåer, klippemaskin og annet utstyr som effektiviserer den manuelle driften.

80-400 stasjoner (880-4400 m2 dyrkningsreal), semi-automatisk:

Ved drift av et middels stort anlegg kan man ha enkelte prosesser automatisert. For eksempel logistikk mellom anlegget og drop-off/pick-up soner. Dette er soner der man setter fra seg traller som skal inn i dyrkningsanlegget eller plukker opp traller som er ferdig i dyrkningsanlegget. I tillegg kan maskineri for høsting og såing lønne seg i et anlegg på denne størrelsen.

400-1100+ stasjoner (4400-12 100 m2 dyrkningsareal), hel-automatisk:

I større anlegg betaler full automasjonsløsning seg ned fort. Dette betyr at man burde ha en hel-automatisert prosess for høsting, såing, pakking og logistikk i produksjonen.

I alle disse størrelsene vil det alltid lønne seg med automatisk vanning, belysning og klima. Dette er noe vi har integrert i våre systemer og følger med selv den minste installasjonen av et Avisomo system.

Hvorfor velge vertikalt landbruk hvis det har høye kostnader?

Selv om kostnadene for å komme i gang med vertikalt landbruk kan være relativt høye, er denne teknologien kommet for å bli. Investeringene bør gjøres med langsiktig perspektiv. Fordelene vil i økende grad bli anerkjent og verdsatt av alle involverte i matforsyningskjeden på sikt. Dette inkluderer markedet for distribusjon av stort volum og sluttbrukerne.

En svært viktig faktor er den komplette klimakontrollen du får ved å velge vertikalt landbruk. På denne måten trenger du ikke lengre være avhengig av konvensjonelle landbruksmetoder. Avlingene påvirkes ikke av været, og du kan sikre stabile avlinger gang på gang på gang.

Dette vil gi sikrere inntekter fordi avlingene ikke ødelegges av uforutsette faktorer. Derfor blir vertikalt landbruk sett på som en optimal løsning for land i Midtøsten. Der lider matproduksjon mye på grunn av ekstrem varme.

Land i nordlige områder der det er ugunstige temperatur- og lysforhold som varierer mye igjennom året kan også dra store fordeler av metoden.

Samtidig vil kundene dine oppleve at kvaliteten på produktene er høy og konsistent gjennom hele året. Dette vil føre til større etterspørsel og tilfredshet hos kundene dine.

Nøkkelen til suksess ligger i å balansere investeringskostnader, driftskostnader og inntjening. Fordelen med vertikalt landbruk er at disse kostnadene er bestemte og faste gjennom hele året, uten store påvirkninger av årstid.

Vertikalt landbruk vil også spille en viktig rolle i å øke verdens matproduksjon. Dette er nødvendig for å kunne møte fremtidige behov.

Med vertikale dyrkningsanlegg vil man utnytte arealer mer effektivt, noe som igjen vil spare kloden for store inngrep i naturen.

Tjener man mer på vertikal produksjon?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er ja. Gjør du det riktig vil du tjene mer på en vertikal produksjon enn på en veksthusproduksjon (hvis du sammenligner samme type avling).

Selv om driftskostnadene kan være noe høyere spesielt på grunn av strømforbruket, produserer du også mer. Ved å danne en god og balansert produksjon vil man kunne øke produksjonsvolum og redusere strømforbruk på et mindre arealforbruk.

Siden dyrkningen foregår i etasjer over hverandre kan du produsere mer per kvadratmeter enn i et veksthus.

Så skal vi prøve å gi deg et så riktig bilde som mulig. Foreløpig fungerer det aller best å dyrke frem urter, mikrogrønt og ulike salat- og kåltyper i vertikale dyrkningsanlegg.

Du kan også dyrke myke frukter som jordbær. Det eksperimenteres også med agurk og tomat, men det er et stykke igjen før det er mulig å dyrke hva man vil i slike anlegg.

Forskningen på dette feltet går raskt, og man finner stadig ut mer om hvordan man kan dyrke frem andre vekster.

Forskning på LED og denne teknologiens påvirkning på plantene går fort. Allerede nå ser man tydelige signaler på at man kan dyrke store fruktbærende planter med god økonomi. I tillegg går utvikling av nye lamper, eksempelvis OLED og Metal-Halide Perovskite, raskt. Disse lampene viser lovende resultater i hvor mye lys-energi de kan levere med et lavere elektrisk forbruk enn dagens lyskilder.

Større marginer

Samtidig som at vertikale farmer er mer plasseffektive, kan du også spare kostnader til plantevernmidler.

Siden dyrkningen foregår i et lukket miljø, vil avlingene dine ikke være utsatt for skadedyr. Dette gjør også avlingene er mer forutsigbare og ressurseffektive enn hva som er mulig tradisjonelt.

Men selv om et vertikalt dyrkningsanlegg er et lukket miljø, kan du risikere å få skadedyr inn i produksjonen. Dette kan skje enten via dyrkingsmediet dersom du bruker jord eller torv, eller folk som jobber der kan ta dem med utenfra.

Derfor er det viktig å ha gode rutiner for vask av sko og desinfisering når man entrer lokalene. Det er også viktig å bruke rent arbeidstøy og ha god generell hygiene.

Er vertikalt landbruk lønnsomt?

Klarer du å balansere kostnadene og inntjeningen vil en vertikal farm kunne være svært lønnsom. Nøyaktig hvor lønnsom kommer an på flere faktorer.

Vi anbefaler at du leser artikkelen Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg for å lære mer om hvordan du kan skape lønnsomhet.

Fremtiden for vertikalt landbruk

Uansett hva målet ditt er, er det viktig å budsjettere etter systemet ditt og investeringskostnadene dine.

Teknologien for innendørs landbruk i veksthus har blitt brukt på global skala i 20-30 år, og har vist seg å være kommersielt bærekraftig. Når det er sagt kreves det litt annet utstyr til en vertikal produksjon. Her er det verdt å merke seg at for eksempel utstyr som LED-lamper har blitt betydelig billigere de siste årene. Det samme gjelder systemer for klimaregulering.

Skal du starte en produksjon avhenger kostnadene av mange faktorer.

Dette inkluderer geografisk plassering, hva du skal dyrke, de menneskelige ressursene, potensielt utbytte og tilgang til investeringskapital.

Relevant artikkel: Hva er risikoen ved investering i vertikalt landbruk?

Med det riktige klimasystemet og energikilden er det også mulig å spare på overflødig varme. Denne kan gjenbrukes et annet sted, samtidig som man kan hente CO2 og andre ressurser fra nærliggende områder.

Det er et stadig økende behov for større kapasitet i norsk matproduksjon. Da kan vertikalt landbruk være en unik mulighet for å dyrke frem produkter av høyere kvalitet på en stabil, bærekraftig og lønnsom måte.

Avisomo Internasjonalt

Avisomo satser stort både i Norge og internasjonalt. Om du er interessert i å starte vertikalt landbruk på stor skala og vil skape en business som strekker seg utenfor Norges grenser, ta en kikk på Avisomos engelske nettsider.

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.