Avisomo planlegger og installerer plantefabrikker. 
GRóNDERNE:  Martin Molenaar i Avisomo AS

Hva kan du bruke et vertikalt dyrkningsanlegg til?

Et vertikalt dyrkningsanlegg kan brukes til mye forskjellig. Noe av det et slikt anlegg kan brukes til er produksjon, oppal og stiklingsformering. Dette får du lære mer om i de neste avsnittene.

Hvis du vurderer å starte med vertikalt landbruk, må du vite hva du skal bruke anlegget til. For hva du skal bruke det til dikterer hvilke vekster du kommer til å plante. Og valget av vekster har stor innvirkning på årsresultatet ditt, og derfor lønnsomheten din.

Derfor skal vi nå se nærmere på hva du kan bruke et vertikalt dyrkningsanlegg til. Vi differensierer bruken i tre hovedkategorier:

  • Produksjon
  • Oppal
  • Stiklingsformering

Produksjon

Et vertikalt dyrknings anlegg kan brukes som et komplett produksjonssystem. Det betyr at du kan dyrke frem planter fra frø til ferdige produkter som pakkes og sendes til markedet.

På denne måten øker du effektiviteten, får bedre produkter og mer forutsigbarhet. Selv om det er mange som kunne tenke seg dette, krever det også mye planlegging og undersøkelser før du kan sette i gang.

Hvilke planter er aktuelle?

Et mangfold av planter trives i denne produksjonsformen. Likevel er det hovedsakelig blad-grønnsaker der man kan spise hele biomassen som dyrkes i vertikale dyrkningsanlegg. Fordelen med disse plantene er at de blir ferdig på kort tid – faktisk i underkant av 4-5 uker .

Dette er da planter som spinat, alle typer salat, de fleste typer urter, mange kålarter, microgrønt av alle typer blomster.

Les mer om hvilke planter som kan dyrkes i vertikalt landbruk.

Fordelene med et vertikalt dyrkninganlegg

Det er mange fordeler med å bruke systemer til fullskala produksjon av planter, blant annet mulighet til å være nærmere markedet. Du kan også utnytte synergier med tanke på overskuddsvarme eller tilført CO2 fra nærliggende lokaler.

Et vertikalt dyrkningsanlegg kan være en mulighet til å oppskalere produksjonen, inngå større kontrakter eller utvide markedet for din gård.

Oppal

Et vertikalt dyrkningsanlegg kan også brukes til oppal av planter – dette kalles ofte for forkultivering.

Oppal er en kritisk prosess som kan effektiviseres drastisk i kontrollert miljø. Du får det resultatet du vil, og du skaper sterke planter som tåler å gå ut i produksjon på enten friland eller veksthus. 

Når det kommer til herding har Avisomo gjort mangfoldige forsøk på oppal. Plantene er blitt satt direkte ut på åker eller i veksthus – helt uten herding!

Da har vi på forhånd gjort planten kjent med kalde netter, mye lys og høy/lav fuktighet.

Ved å gjøre forkultiveringen innendørs reduserer du problemene med ville vekster, angrep fra skadedyr og ujevne spireforhold.

Oppal innendørs fjerner hele usikkerheten med vær og vind som fort kan drepe små sårbare planter.

Du vet nøyaktig hvor mye lys og varme som tilføres plantene. Det gjør at du kan ha et perfekt oppal hver gang uten unntak – dette snakker vi også litt om i denne artikkelen fra NRK (2020) .

Når Avisomo har gjort tester på oppal av forskjellige kulturer har vi i flere tilfeller hatt 100% spireprosent. Dette er veldig uvanlig under oppal i veksthus – spesielt tidlig på året.

I tillegg blit plantene like kompakte og fine hver gang med identisk kostnadsbilde uavhengig av årstid.

Hva er det vanlig å forkultivere?

Det er ikke alle planter som har behov for, eller egner seg for, oppal. De vanligste grønnsakene å forkultivere er salat, urter, agurk, tomat, kål- og selleri-sorter.

Det er også en del blomster og urter som kan dra fordel av å forkultiveres innendørs.

Om du ønsker å starte salatproduksjon tidlig på året eller driver helårs produksjon er det nødvendig med oppal selv i de kalde månedene. 

Viktig ved oppal

Når du skal drive oppal er det noen ting som er viktige å huske på. Klima i vekstmediet er svært viktig. Det beste er å så frøene når vekstmediet er fuktig og romtemperert.

Mange grønsaksarter liker seg best ved 15-22 grader celsius. Frøene dekkes med vekstmedium når de er sådd. Så er det viktig at brettene settes varmt og at vekstmediet forblir fuktig. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til de optimale forholdene for sorten du har i produksjon.

Når de første spirene dukker opp settes brettene lyst, enten i dagslys eller i et vertikalt dyrknings anlegg. I et vertikalt dyrknings anlegg vil du gjerne ha et spektrum med mye blått lys for å skape kompakte planter. På denne måten forberedes plantene på det lys-stresset de vil kjenne på ute på friland eller i veksthus når solen står midt på himmelen. 

Beregning av oppalsperioden

En annen viktig faktor når det kommer til oppal er å ikke starte for tidlig. Du må vite at du har plass i produksjonssystemet ditt før du starter oppalet. Økonomien på også være på plass slik at det er mulig å holde veksthuset varmt når du flytter plantene ut.

For å vite når du skal så de ulike vekstene må du vite når plantene vanligvis plantes ut, og hvor lang oppalstid de trenger.

Planter som purre og knollselleri har lang oppalstid, og du må beregne minst 8 uker mellom såing og utplanting. Andre planter har kortere oppalstid. Erter kan du plante ut etter 2-4 uker, mens ulike kålsorter kan plantes ut etter omtrent 6 uker.

Fordelen med å gjøre dette innendørs er at man enkelt kan starte oppalet med en bestemt tid for når planten er klar for utplanting. Dersom klima på utplantingstidspunktet ikke er som forventet, kan man alltids beholde plantene i systemet en stund til.

Dette er mulig fordi du med Avisomo-systemet har flere muligheter til å pause plantene. For noen planter er det å redusere vanning eller senke temperatur. For andre planter holder det med å tilføre mindre lys så lenge man har tilstrekkelig med blått i lys-spektrumet.

På denne måten kan man senke veksten og energikostnadene, mens man venter på riktig klima!

Lys og temperatur

For at plantene skal få optimal vekst og utvikling er det viktig med riktig forhold mellom lys og temperatur. Om temperaturen blir for høy i forhold til lysmengden vil plantene strekke seg. Dette gir dårligere kvalitet på plantene. I tillegg til at de blir vanskeligere å plante ut på friland eller i veksthus.

Fordelen med oppal i et vertikalt dyrkningsanlegg er at du har full kontroll på klimaet. Det gjør at du kontrollerer temperaturen til alle døgnets tider.

Det finnes også vekster som helst vil ha lavere temperatur i slutten av oppalsperioden, gjerne ned mot 10-15 grader celsius. Dette gjelder for eksempel vekster som kål, purre og salat. Dette er også fint å gjøre for planter som skal ut på åkeren slik at de er herdet for kalde netter på vårparten. 

Hvis du har en helårlig produksjon av planter som for eksempel tomat, agurk, salat eller urter vil helårlig oppal være svært god økonomi for deg. Da kan du flytte forkultiveringen innomhus i bygningsmassen du allerede har på gården. Dermed kan veksthusene der du i dag driver oppal gjøres om til produksjonslokaler.

Oppal for helårlig produsenter har vi gjort mange beregninger på i Avisomo og har levert flere slike anlegg i norden. Vi hjelper deg gjerne for å se på om dette gir lønnsomhet på din gård!

Stiklingsformering

Vi har stiklingsformert flere planter, alt fra rosmarin og salat til rosebusker og tomat er blitt formert i våre systemer – midt på vinteren!

Dette har noen fordeler med tanke på rimeligere oppvarming og kontroll på fuktighet og tilført lys. Ikke minst blir logistikken en lek når du dyrker i traller.

En plante kan enten formeres generativt (såing av frø) eller vegetativt (med stiklinger).

Enkelte planter blir formert vegetativt på grunn av dårlig spireevne. Lavendel og rosmarin er eksempler på slike urter som ofte bør stiklingformeres.

Hvordan velge bruksområde

Det kan til tider være vanskelig å vite hva som vil være mest lønnsomt dersom du ønsker å starte med produksjon i et vertikalt dyrkningsanlegg.

Det som kan være nyttig er å se på markedet. Se på hva som blir etterspurt og se på hvilke aktører du kommer til å konkurrere med.

Dersom du for eksempel ser at svært mange i ditt geografiske område dyrker de samme grønnsakene, kan det være økonomisk smart å vurdere andre alternativer. Hvis ikke risikerer du å gå inn i et marked som er mettet. Det vil føre til at prisene blir presset nedover, og du sitter igjen med lavere fortjeneste.

Avisomo systemet er laget for maksimal fleksibilitet der du enkelt kan legge om produksjonen din. Enten det er oppal, stiklingsformering eller produksjon av salgsklare produkter så har vi lagt opp for at du kan dyrke det som gir deg best fortjeneste til enhver tid.

Dette kan du lese mer om på våre produktsider!

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.