Hva er vertikalt landbruk?

Hva er vertikalt landbruk?

Vertikalt landbruk har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Hvis du er en av dem som lurer på hva vertikalt landbruk er, kan vi forklare at det en landbruksform der du dyrker vekster i etasjer over hverandre. Derav navnet vertikalt landbruk. I tillegg er anleggene vanligvis klimakontrollerte, da produksjonen ofte foregår innendørs.

Vertikalt landbruk finnes i mange former; Det å dyrke planter på taket av ulike bygninger i urbane strøk er også en form for vertikal dyrkning. Men, vi skal fokusere på vertikale dyrkningsanlegg som brukes innen landbruket.

Ideen til den moderne versjonen av vertikalt landbruk ble presentert i 1999 av Dickson Despommier, som er professor innen folkehelsevitenskap ved Columbia University.

Sammen med studentene han foreleste for på det tidspunktet, designet Despommier en skyskraper-farm som kunne mette 50 000 mennesker.

Selv om dette designet aldri har blitt realisert, har det vært med på å popularisere tanken om vertikalt landbruk.

I dag bygges det vertikale dyrkningsanlegg der man tar i bruk toppmoderne teknologier, som for eksempel spesialtilpassede LED-lamper. Disse anleggene kan produsere avlinger 10 ganger så store som avlingene man dyrker frem gjennom tradisjonelt landbruk.

Hvordan det hele startet

Dickson Despommier er som nevnt mannen bak konseptet vertikalt landbruk. I en av sine forelesninger utfordret han studentene sine til å finne ut hvor mye mat de kunne dyrke frem på takene i New York.

Da de kom frem til at man kunne mette rundt 1 000 mennesker på denne måten, foreslo Despommier å dyrke frem planter innendørs istedenfor. Da i flere etasjer over hverandre.

Dette prosjektet resulterte i designet av skyskraper-farmen. Forslaget deres involverte bruken av kunstig belysning og hydroponi og aeroponi, og ville kunne produsere nok mat til å mette 50 000.

De lagde også en detaljert plan for hvordan over 100 ulike frukter og grønnsaker kunne dyrkes frem i de øverste etasjene, mens de ville ale opp kyllinger og fisk i de nederste etasjene. Disse skulle leve av avfallet fra planteproduksjonen.

Selv om designet aldri ble bygget i virkeligheten, har det inspirert mange andre vertikale dyrkningsanlegg.

Om du vil laste ned denne artikkelen og lese den senere finnes den også som nedlastbar guide.

Last ned gratis e-bok

Hva er vertikalt landbruk

Er du nysgjerrig på hva vertikalt landbruk er og mulighetene til å produsere avlinger året rundt i et klimakontrollert produksjonslokale? Da kan du laste ned vår guide og lære mer.

En sektor i stadig utvikling

Siden konseptet ble introdusert har interessen for denne dyrkningsmetoden økt. I tidsrommet 2014-2020 er det blitt investert rundt 1,8 milliarder USD i ulike startups i sektoren.

I 2009 ble det etablert et pilotprosjekt i Paignton Zoo Environmental Park i Storbritannia, der de skulle forske på bærekraftig, urban matproduksjon. Det de dyrker frem brukes til å mate flere av dyrene i dyreparken.

I 2012 så verdens første kommersielle vertikale farm dagens lys i Singapore. Den ble utviklet av Sky Greens Farms og var tre etasjer høy. I dag har de etablert mer enn 100 vertikale dyrkningsanlegg som er 9 meter høye.

Det finnes også en egen interesseorganisasjon som samler bønder og oppfinnere for å øke matsikkerheten i verden og sikre bærekraftig utvikling. Organisasjonen heter Association for Vertical Farming (AVF) og ble grunnlagt i München i 2013.

Det har altså skjedd en del fra konseptets unnfangelse og frem til i dag.

En av grunnene til denne utviklingen er at flere ser behovet for å kunne produsere mer mat på mindre arealer. Samtidig kan vertikalt landbruk på mange måter være mer miljøvennlig enn tradisjonelt landbruk.

Vertikalt landbruk vs tradisjonelt landbruk

Det er flere forskjeller mellom vertikalt landbruk og tradisjonelt landbruk. I tradisjonelt landbruk trengs det typisk store arealer for å dyrke avlingene. Plantene blir satt ut på friland eller i veksthus.

Der blir plantene utsatt for naturlig sollys, varierende temperaturer og andre værforhold som er utenfor vår kontroll.

I tradisjonelt landbruk er det derfor en risiko for at avlingen kan gå tapt i møte med for eksempel tørke eller ekstreme nedbørsmengder.

Til sammenligning setter du i vertikalt landbruk plantene innendørs, i flere etasjer. Her får du full klimakontroll, og du trenger mindre arealer for å dyrke større mengder.

Med Avisomo-systemet dyrkes plantene i CC-traller, som enkelt kan flyttes mellom ulike dyrkningsstasjoner.

Noen ganger brukes det alternative dyrkningsmetoder som hydroponi, aeroponi eller akvaponi, men det er også vanlig å bruke jord. Med Avisomo-systemet på plass kan du bruke det substratet du er mest komfortabel med.

Hvorfor så stort fokus på hva vertikalt landbruk er?

Det er ingen hemmelighet at fremtiden til tradisjonelt landbruk er usikker.

Ikke bare skal vi mette en økende befolkning, men tradisjonelt landbruk er også på mange måter skadelig for planeten.

Sett i sammenheng med at avlingene er utsatt for klimaendringene vi ser, og at en tredjedel av all dyrkbar jord har forsvunnet i løpet av de siste 40 årene, er det helt nødvendig å finne nye produksjonsmetoder.

Dette er noen av grunnene til at interessen for hva vertikalt landbruk er, og hvordan man kan komme i gang, har økt de siste årene.

Nye metoder og teknologier, som vertikalt landbruk, er en god måte å møte disse utfordringene på, og vil sørge for at vi kan produsere nok mat, også til fremtidige generasjoner.

Dyrkning i høyden effektiviserer plassbruken

Som det allerede er blitt nevnt, sparer du mye plass i vertikalt landbruk. Og de arealene som faktisk brukes produserer større avlinger. Produksjonskapasiteten per kvadratmeter øker.

Dette er en av hovedfordelene med vertikalt landbruk, og det er selvsagt takket være all den tilgjengelige teknologien og metodene som kan tas i bruk.

Samtidig som at du utnytter plassen bedre, får du mulighet til å dyrke frem ulike avlinger samtidig. Vekstene trenger ikke dele plass på friland eller i veksthus, og du kan tilpasse klimaet for å sikre plantenes behov.

Bruker du Avisomo-systemet vil systemet hjelpe deg med å passe på når du må flytte plantene fra en dyrkningsstasjon til en annen, hvilke lysforhold plantene trenger og mye mer.

Klimakontrollen gjør også at du kan høste avlinger året rundt, noe som øker lønnsomheten i produksjonen.

Vertikale dyrkningsanlegg kan etableres «hvor som helst»

En stor fordel med vertikalt landbruk er at dyrkningsanlegg som tar i bruk denne metoden kan etableres nesten hvor som helst.

I tillegg til å være plassbesparende kan du skape et vertikalt dyrkningsanlegg i både urbane og mer landlige strøk. Du kan skape en vertikal farm i alt fra skyskrapere til en gammel låve.

Rundt om i verden kan du se vertikale dyrkningsanlegg i blant annet nedlagte fabrikker, shippingcontainere og i veksthus.

Vertikalt landbruk kan ta i bruk arealer som tradisjonelt landbruk aldri ville kunne benyttet seg av.

Selv om svært mange ulike bygninger kan tas i bruk, er det likevel noen kriterier vi anbefaler at du vurderer før du går i gang.

Bygningen må nemlig være egnet til å gi deg full klimakontroll over produksjonen, noe som betyr at du må kunne kontrollere lys, temperatur, luftfuktighet og luftgjennomstrømning med mer.

Du kan lese mer om dette i artikkelen Hvordan komme i gang med vertikalt landbruk.

Enklere å etablere

En annen stor fordel med vertikalt landbruk er at det er enklere å etablere et anlegg. Så lenge du finner en egnet bygning kan du sette i gang.

Det fine er at du kan bruke de bruksbygningene du har, og slipper å bygge nytt.

Selv om oppstartskostnadene kan være høyere i vertikalt landbruk på grunn av utstyret du trenger, er det flere måter å håndtere dette på.

En måte er å begynne smått, og så heller utvide etter hvert. Det er etter vår mening kanskje den beste måten å gjøre det på.

Både fordi det reduserer oppstartskostnadene, men også fordi du da får mulighet til å gjøre deg noen erfaringer.

Avisomos system er perfekt for akkurat dette, fordi det er modulbasert. Vi utviklet systemet for at det skulle være så enkelt som mulig å bruke det.

Derfor tok vi utgangspunkt i standard CC-traller som allerede brukes i grønnsaksproduksjon, og bygget systemet rundt dem.

Vertikalt landbruk har stort potensiale

Foreløpig er det mest bladgrønnsaker og mikrogrønt som dyrkes frem i vertikale dyrkningsanlegg. En av grunnene til dette er at disse plantene er relativt kompakte, og kan høstes i sin helhet. Det gjør at du slipper å tenke på å kvitte seg med det som ellers ville stå igjen av planten når avlingen er høstet.

I tillegg er det mulig å dyrke frem myke frukter som jordbær, tomater og å bruke anlegget til oppal.

Selv om planteutvalget kan virke noe begrenset enn så lenge, blir det hele tiden forsket på hvordan man kan dyrke frem andre, og større frukter og grønnsaker på en effektiv og lønnsom måte.

Lokalt dyrkede varer

Et annet aspekt ved potensialet til vertikalt landbruk er at slike farmer kan gi større tilgang til lokalt dyrkede varer.

Dette gir både klima- og ernæringsmessige fordeler – vil du vite mer om dette temaet kan du lese Hvordan bidrar vertikalt landbruk til å redusere klimautslipp?

Disse anleggene gjør at du kan dyrke frem ulike planter året rundt, uten å måtte ta hensyn til temperaturen og klimaet utendørs.

Med riktig bruk av LED-lamper og ulike lysspektre kan du også gjøre maten mer næringsrik. Dette er et tema for en egen artikkel.

Har du flere spørsmål om hva vertikalt landbruk er, hvordan det foregår eller hvordan du kan komme i gang er det bare å ta kontakt med oss.

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.