Forretningsdrift i vertikalt landbruk.

Forretningsplan for vertikalt landbruk (inkludert resultatmargin)

Denne artikkelen er et eksempel på en forretningsplan for vertikalt landbruk. Den vil ikke garantere deg suksess, men gi deg et godt utgangspunkt for å lykkes med innendørs plantevekst. Her finner du ut hvilke finansielle faktorer som spiller inn for bedrifter som satser på vertikalt landbruk.

Vertikalt landbruk har for lengst blitt storindustri i den store verden. Japan og USA er størst på innendørs plantevekst, mens Tyskland og Frankrike leder an i Europa. Her på berget begynner vertikale landbruk for alvor å få fotfeste. Nå er det altså stor mulighet for å bli med på Norges neste mateventyr.

Vår forretningsplan for vertikalt landbruk bygger videre på en artikkel om hvordan du tjener penger på innendørs plantevekst. Vi anbefaler at du leser den først. Der får du oversikt over de grunnleggende forretningstaktikkene som omtales i denne forretningsplanen.

Når du har fått full oversikt over hva som skal til for å skape inntekt av vertikalt landbruk, kan vi ta fatt på selve forretningsplanen. Tanken med denne planen er først og fremst å gi deg en huskeliste over alle forhold som trengs å ta stand til for å sikre overskudd.

I bunn og grunn handler det om god planlegging. Det første du må gjøre er å identifisere dine behov, kartlegge din strategi og sette dine mål.

Innhold

 1. Primærbehov for vertikalt landbruk
  1.1. Utstyrsbehov
  1.2. Kompetansebehov
 2. Strategiske produksjonsvalg for innendørs plantevekst
  2.1. Planteutvalg for vertikalt landbruk
  2.2. Aeroponi vs. Hydroponi vs. Aquaponi
 3. Strategiske forretningsvalg for innendørs plantevekst
  3.1. Markedsanalyse
  3.2. SWOT for vertikalt landbruk
  3.3. Salgsstrategi
 4. Inntektsstrategi for vertikalt landbruk
  4.1. Prisstrategi
  4.2. Finansieringsplan
  4.3. Optimal resultatmargin

Primærbehov for vertikalt landbruk

En god forretningsplan for vertikalt landbruk starter med å kartlegge dine behov. Vi har allerede forklart alt om hva som kreves for å komme i gang med vertikalt landbruk i en tidligere artikkel. Derfor kommer vi ikke inn på detaljer om dette. Likevel må de viktigste behovene for vertikalt landbruk nevnes, da dette gjør forretningsplanen lettere forståelig.

Minimum utstyrsbehov for vertikalt landbruk

 • Beliggenhet med god etterspørsel for din plantevekst
 • Bygg som er godt tilrettelagt for vertikalt landbruk
 • Vekstsystemer for innendørs plantevekst
 • Irrigasjon for vertikalt landbruk
 • Lysoppsett for vertikalt landbruk

Kompetansebehov for vertikalt landbruk på middels til stor skala

Avhengig av bedriftens størrelse vil følgende arbeidsoppgaver fordeles blant de ansatte. Dersom det er snakk om et middels stort vertikalt landbruk, vil det være færre ansatte som deler på arbeidsoppgavene herunder.

Om vi derimot snakket om vertikalt landbruk på stor skala, så vil det vanligvis være flere ansatte som deler på hvert og ett punkt på listen. Uansett størrelse, så kommer vertikalt landbruk med følgende ansvarsområder:

 • Planteansvarlig (Optimaliserer plantemiljø og avlinger)
 • Produksjonsansvarlig (Justering av systemer, innhøsting, pakking og renhold)
 • Sikkerhetsansvarlig (Kontrollerer utstyr, rutiner, sertifiseringer og merking av varer)
 • Kvalitetskontrollør (Tester anlegg/utstyr for sykdom/skadedyr + opplæring av ansatte)
 • Teknisk ansvarlig (Vedlikehold av elektriske systemer, irrigasjon, ventilasjon m.m.)
 • Transportansvarlig (Sørger for optimal logistikk mellom landbruk og kunder)
 • Markedsansvarlig (Outreach, salg, merkevarebygging og kundeservice)
 • Daglig leder (Overvåker datasystemer/planteoppskrifer + Samkjører arbeidsstokken)
 • Økonomiansvarlig (Tar seg av innkjøp og optimaliserer bedriftens salgspotensial)

Strategiske produksjonsvalg for innendørs plantevekst

Før du starter et vertikalt landbruk er du nødt til å ta noen valg som påvirker videre drift. Det er viktig valg å ta, da har betydning for din suksess. I første omgang er det to valg som er spesielt viktige: Hvilke typer planter du skal dyrke og hvordan du skal dyrke dem.

Planteutvalg for vertikalt landbruk

Enn så lenge er det begrenset hva slags planter som lar seg effektivt dyrkes i vertikale landbruk. I hovedsak er det snakk om salater, urter og mikrogrønnsaker. Dette kan fort endre seg, om vi skal tro på det største vertikale landbruksselskapet i Europa.

Firmaet heter Infarm. De har satt seg som mål å dyrke tomater, sopp, erter og jordbær på stor skala i løpet av 2022. Det vil altså si at norske vertikale landbruk kan velge mellom følgende planter i løpet av året:

 • Salater
 • Urter
 • Mikrogrønnsaker
 • Tomater
 • Sopp
 • Erter
 • Jordbær

Oppstartbedrifter gjør antagelig lurt i å satse på salater, urter eller mikrogrønnsaker. Disse plantene har allerede vist seg å fungere godt i Norske vertikale landbruk. Siden innendørs plantevekst fremdeles ikke har eksplodert her til lands, er det gode muligheter for å tjene penger på disse artene alene.

I oppstarten kan det til og med være lurt å fokusere på en art av gangen. Det kan ofte være utfordrende nok å optimalisere planteveksten til en enkelt art for nyoppstartede vertikale landbruk.

Aeroponi vs. Hydroponi vs. Aquaponi

Hovedsakelig er det aeroponi og hydroponi som benyttes på medium til stor skala i vertikalt landbruk. Forskjellen på disse er at planterøttene enten utvikles i luft (aeroponi) eller i et alternativt medium til jord (hydroponi).

Planter som dyrkes med røttene hengende i luften sprayes med næringsrikt vann. Planter som står med røttene i et medium (Rockwool, Growfoam, torv eller lignende) tar opp næring fra vannet under mediet.

Den tredje varianten vertikalt landbruk kalles aquaponi. Der dyrkes plantene i et medium som er plassert over en vannbeholder med levende fisker.

Plantene tar til seg næring fra fiskenes avfallsstoffer og renser vannet i samme sleng. Det er et interessant system som tas så mye i bruk. Noe av grunnen er at aquaponi krever vedlikehold av både planteliv og dyreliv.

Vertikale dyrkningssystemer i Norge

Aeroponi og hydroponi har begge deler vist seg å kunne danke ut tradisjonelt landbruk. Når det utføres riktig kan begge deler avle planter med veldig høyt næringsinnhold. I tillegg tillater kan smaken og produksjonsmengde justeres med kirurgisk nøyaktighet.

Hydroponi er mest utbredt i Norge. Grunnen til dette er hydroponiske vekstsystemer er mest utbredt på markedet. Vertikalt landbruk på stor skala har rett og slett ikke så mye utstyr å velge mellom, enn så lenge.

Det er verdt å merke seg at aeroponiske vekstsystemer er å oppdrive. Disse har vist seg å promotere enda mer bærekraftig plantevekst en hydroponiske vekstsystemer. Om du ønsker å starte vertikalt landbruk av idealistiske årsaker, anbefales det å undersøke aeroponiske vekstsystemer nærmere.

Så klart kan du også dyrke bærekraftige avlinger med hydroponiske vekstsystemer. Det kan til og med anbefales dersom du planlegger en karriere innen vertikalt landbruk.

Synes du valgene blir mange og vanskelige? En alternativ løsning er Avisomos utleie av vertikale vekstsystemer. Det tillater deg å starte så stort eller lite som du ønsker. Da kan du lære deg hvordan innendørs plantevekst fungerer før du tar ditt livs forretningsavgjørelse.

Frodig plantevekst i vertikalt landbruk.

Strategiske forretningsvalg for innendørs plantevekst

Vertikale landbruk må forholde seg til forretningsmessige prinsipper på linje med alle bedrifter som ønsker å tjene penger. Du kommer ikke utenom konkurranseforhold og markedsanalyser. Derfor er det lurt å tenke på dette fra første stund.

Markedsanalyse

Markedsanalyse i forbindelse med vertikalt landbruk er litt spesielt. Mange av diskusjonene om innendørs plantevekst dreier seg nemlig om bærekraftig utvikling. Det handler ikke bare om utslipp og mindre bruk av dyrkbar mark. Det handler også effektiv bruk av naturressurser som vann og strøm.

En stor fordel med vertikalt landbruk er at større produksjon av bedre råvarer tar mindre plass. I tillegg krever planteveksten mindre ressurser og skaper veldig lite utslipp.

Innendørs plantevekst har en enorm fordel i Norge. Ingen tradisjonelle landbruk kan dyrke planter like effektivt hele året rundt.

Produksjonen til vertikale landbruk oppnår best resultater om den rettes mot miljøbevisste målgrupper som er villig til å betale ekstra for sunne og næringsrike planter. I Norge har disse målgruppene vokst stort det siste tiåret. Ingenting tyder på at denne trenden kommer til å avta i årene som kommer.

For å ferdigstille din markedsanalyse, trenger du å identifisere dine målgrupper i større detalj. Lag en liste over aktuelle matvarekjeder, spesialforretninger, markeder, restauranter eller til og med kunder på nett.

Det er også nyttig å sette styrkene til vertikalt landbruk opp mot svakhetene. Slik kan vi identifisere muligheter og trusler. I bedriftssammenheng kalles denne typen vurdering for SWOT-analyse. For vertikale landbruk vil en SWOT-analyse se ut omtrent som dette:

SWOT for vertikalt landbruk

Styrker:

 • Stabil produksjon hele året igjennom
 • Ressursbesparende i forhold til bekjemping av sykdom og skadedyr
 • Mulighet for automatisert plantevekst
 • Tilrettelegger for dyrking av planter med bedre smak, utseende of næringsinnhold.
 • Planteproduksjonen kan legges til områder med stor etterspørsel
 • Bærekraftig planteproduksjon og minsket bruk av fossilt brennstoff

Svakheter:

 • Oppstarten kan være kostbar
 • Innpass på markedet kan være utfordrende
 • Egnet planteutvalg er begrenset
 • Produksjonen er sårbar for tekniske problemer

Muligheter:

Vertikalt landbruk har store muligheter for å skape profitt. Du trenger ikke å ta hensyn til værforhold og jordforhold. Dette gjør innendørs plantevekst meget konkurransedyktig i Norge.

Det kan produseres flere og bedre planter på mindre områder, samtidig som behovet for arbeidskraft er lavere. Etterspørsel etter kjemikaliefrie og næringsrike planter vokser stadig. Mye ligger derfor til rette for å skape gode inntekter med vertikalt landbruk.

Trusler:

Den største trusselen for vertikal landbruksindustri i Norge er at alle innkjøp av frukt og grønt i Norsk matvarehandel styres av store grossister. Derfor kan det være utfordrende for nye bedrifter å komme inn på markedet.

Det hjelper ikke saken at planteutvalget er lite. Det norske markedet er ikke mettet, men konkurransen kan likevel bli tøff. Den vertikale landbruksindustrien lover å utvikle et bredere planteutvalg i 2022, men det er riskabelt å satse på slike løfter.

I tillegg må teknologi utvikles for å redusere energiforbruket i vertikalt landbruk. Senket strømforbruk vil resultere i betydelig reduserte kostnader for vertikale landbruk. Det vil også sikre at miljøregnskapet går i pluss.

Salgsstrategi

Salgsstrategien bør komme på plass før etableringen tar til. Estimer dine kostnader og finn ut hvor mye du er nødt til å tjene det første året for å gå i pluss. Deretter bør du kartlegge i detalj hva som faktisk skal til for å nå dette målet.

Hvor stor mengde plantevekst må produseres? Hvor mange kunder må skaffes? Hvordan skal du få tak i disse kundene?

Her er det viktig å budsjettere med oppsøkende salgsarbeid mot matvarebransjen. Du bør også inkludere matvareforhandlere, helsekostforretninger, restauranter, hoteller og lignende i denne aktiviteten.

I tillegg er det viktig å huske på markedsføringstiltak. Ta kontakt med aktuelle blader, nettsteder, matprogrammer på TV og matmesser med mer.

Til slutt må du legge en plan for å øke salget fra oppstart til produksjon på stor skala. Kanskje er det en god ide å selge rett fra egne lokaler i begynnelsen. Deretter kan du vurdere om du vil satse på å bygge din egen merkevare, eller om du ønsker å operere som leverandør.

Er det mulighet for å selge varene direkte på nett? Eller skal du satse på å nå ut til de store matvarekjedene? Hva må til for at du skal nå dine økonomiske mål? Ikke glem transport når du danner salgsstrategien. Du kommer ingen vei dersom du ikke evner å frakte planteveksten til kundene.

Inntektsstrategi for vertikalt landbruk

Salgsstrategien må følges opp med en solid inntekststrategi. Det er en ting å sette opp et regnskap for hva som må til for å gå i pluss. Det er en annen ting å optimalisere bedriftsveksten på linje med planteveksten.

Bedriften må være tilpasningsdyktig. Inntektsstrategien bør ta høyde for at du må tilpasse ditt vertikale landbruk til etterspørsel, prisnivå og andre svingninger i markedet.

Prisstrategi

Prissettingen av plantene dine må balanseres mellom firmaets behov og etterspørselen i markedet. Det kan være fristende å gå for konkurransedyktige priser. Da gjør du bedriften en bjørnetjeneste.

I vertikalt landbruk er det spesielt gode muligheter til å optimalisere drift og vekst etter resultatene. Fordi planteveksten foregår i et lukket miljø, er det mye lettere å overvåke forholdene. Det betyr at det også er mye lettere å justere alle faktorer deretter.

Vertikalt landbruk har opptil 36 vekstsesonger i året. Det sier seg selv at du får mange sjanser til å effektivisere driften og perfeksjonere planteveksten. Vertikalt landbruk kan i stor grad automatiseres. Jo bedre du lykkes med dette, jo lavere blir driftskostnadene.

I tillegg legger innendørs plantevekst til rette for dyrking av råvarer med mye bedre kvalitet en det som normalt oppnås i tradisjonelt landbruk. Det er en service som du kan ta ekstra betalt for.

Som du skjønner, så er salgsstrategien og prisstrategien direkte forbundet med hverandre. De må alltid synkroniseres med bedriftens overordnede finansieringsplan.

Her følger et eksempel på de økonomiske faktorene i en standard finansieringsplan for vertikalt landbruk. Disse faktorene legger grunnlaget for videre utforming av salgs- og prisstrategi.

Finansieringsplan

Forretningsplan for vertikalt landbruk.

Optimal resultatmargin

Bedriftens overskudd avhenger av to sentrale faktorer: Produksjonskostnader og utsalgspris. Disse faktorene kan deles inn i to typer: Fastsatte og variable kostnader/priser.

Fastsatte prisposter inkluderer nedbetaling av lån, leie av utstyr, felleskostnader og lignende. Variable prisposter inkluderer innkjøp av råmaterialer, lønning av arbeidere, transport, pakking og andre løpende kostnader.

Målet med virksomheten er å øke resultatmarginen over tid. I vertikalt landbruk oppnås dette ved å ta hensyn til alle faktorer som kan spare deg for utgifter og øke inntektene. Det kan for eksempel være å utnytte plassen i ditt vertikale landbruk så godt som overhodet mulig, eller å installere temperaturkontroll for å regulere planteveksten.

Andre grep du kan ta for å øke resultatmarginen er å gå over til aeroponi for å minske vannforbruket. Eventuelt kan du legge om driften til en kombinasjon av hydroponi og aeroponi for å optimalisere produktiviteten.

Vedlikehold av vekstsystemene spiller også inn på din resultatmargin. Det vil senke fortjenesten betraktelig dersom du plutselig blir nødt til å stanse produksjonen for å gjøre reparasjoner.

I tillegg er det lurt å tenke på emballasjepriser og hvorvidt plantene kan pakkes tettere i eskene som skal til samme kunde. (Dette vil ha mer å si for produksjon på stor skala.)

En viktig faktor for optimal resultatmargin i vertikalt landbruk er mulighetene for gjenbruk av ressurser. Ved oppstart må plantene kjøpes. Deretter er det mange arter som kan dyrkes opp på nytt ved bruk av gjenværende røtter og planterester etter innhøsting.

Det samme er tilfelle med næringsrike avfallsstoffer. Disse kan etterbehandles for å gjenbrukes som gjødsel for nye planter.

Konklusjon

Denne artikkelen har gått igjennom punktene som må på plass i en forretningsplan for vertikalt landbruk. Det er et godt utgangspunkt for alle som tenker på å investere i innendørs plantevekst.

Samtidig er det viktig å være klar over at forretningsplanen både kan og bør utvides og tilpasses til den enkelte bedrift. Det vil alltid være forhold som er spesielle for ditt foretak, og det vil være flere forhold å ta hensyn til jo større forretningen blir.

Nå har du fått et overblikk over de sentrale bitene som må på plass i en forretningsplan for å sikre at investeringen gir ønsket resultat. Deretter må det lages nye planer for holde resultatene gode og øke resultatmarginen ytterligere.

Relevant artikkel: Hvorfor investere i vertikalt landbruk?

Kilder

Bplans: Hydroponics Farm Business Plan
Eden Green Technology: 5 Exciting Vertical Farming Careers
Geneva Business School: Versatile Vertical Farming for Global Smart Cities
Profitable Venture Magazine: How to Write a Vertical Farming Business Plan
Spread: Business Strategy: The Potential of Vertical Farm
Thinking Green: TG Business Plan

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.