NN6A1407

Avisomos vekstsystem; En introduksjon

Skal du starte et vertikalt dyrkningsanlegg? God produksjon er avhengig av et velfungernde vekstsystem. Avisomo er en norsk leverandør av vekstsystemer. Våre systemer er utviklet for norske forhold i samarbeid med bønder på Toten.

Da Avisomo-systemet skulle utvikles, var det viktig å gjøre det så enkelt og fleksibelt å bruke som mulig. Dette er grunnen til at vi benytter oss av CC-traller som allerede er en kjent standard i gartnerbransjen. I tillegg er systemet modulbasert for å gjøre investeringen enklere.

Med et modulbasert system kan du enkelt starte en liten produksjon. Etter hvert som du får mer erfaring og større spillerom kan du utvide produksjonen.

Trallene danner grunnlaget for produksjonen

Det finnes et utallig antall brett, potter og utstyr som passer til CC-trallene. Dette kan på en kostnadseffektiv måte effektivisere produksjonen.

Siden trallene ikke har noen tekniske komponenter, har du med Avisomo-systemet alle muligheter du kan ønske deg.

Trallene trenger ikke kobles til noe som helst. Du må bare parkere dem på riktig sted, legge inn i hvor du parkerte trallen og informere systemet om hva som står i trallen. Styringssystemet hjelper deg med å holde oversikt over dette og hjelper deg med å legge inn de forskjellige oppgavene.

For at dette skal være mulig kommuniserer systemet med en kontrollenhet som festes på hver enkelt dyrkestasjon.

Og nettopp siden vi dyrker i traller blir logistikken en lek, enten trallene skal flyttes manuelt eller med robot.

Avisomo-systemet;
En introduksjon

Skal du starte et vertikalt dyrkningsanlegg er det nødvendig å ha et styringssystem som kan hjelpe deg i produksjonen din. Avisomo er en norsk leverandør, og vi har utviklet systemet i samarbeid med bønder på Toten.

Du kan dyrke nesten hva som helst

Det har som nevnt vært viktig for oss å sørge for at Avisomo-styringssystemet er så fleksibelt som mulig.

Ved at dyrkningsarealet kan flyttes, endres og lagres på smarte måter, har vi lagt opp til den mest fleksible produksjonen i verden.

Dette gjør at du kan produsere et mangfold av forskjellige planter i ett og samme rom. Samtidig har du mulighet til å endre produksjonen når som helst.

På denne måten kan du fint bruke en liten del av systemet til nisjeprodukter som du tjener godt på i et lokalt marked, mens resten kan brukes til produkter du kan selge til en større del av markedet.

Er du usikker på hva du skal dyrke kan du lese artikkelen Hva kan du bruke et vertikalt dyrkningsanlegg til? for noen råd om hva du bør velge.

Patentert linse gir lavere investeringskostnader for deg

LED-lampene som tilbys gjennom Avisomo-systemet er verdensledende når det kommer til lysspredning, varmespredning og dermed effektivitet. Lampene kommer med en patentert linse som sprer lyset fra lampene helt jevnt over dyrkningsarealet fra 45 cm høyde.

På denne måten kan vi levere systemer med én enkel fikstur, noe som senker investeringskostnadene drastisk.

For vekster som blir lange kreves ofte litt mer spredning på lyset enn hva du kan få til med én lyskilde per CC-etasje. Da har vi en annen type lampe som du kan installere to av. Hvis du klarer å holde deg til kun én lyskilde vil dette være en svært rimelig investering. 

Basert på vår erfaring og hvilken type planter du skal produsere hjelper vi deg med valg av lys, lysspektrum og oppheng . 

Systemet er lagt opp til å kunne feste alle lampene vi har tilgjengelig fra vår leverandør. Dermed er det svært enkelt å bytte lampe også i etterkant dersom behovet skulle endre seg.

For at det skal være god spredning i hver etasje har vi begrenset oss til fire nivåer i hver CC-tralle. Dette gir god spredning og plass for planten til å vokse seg stor og fyldig med mye lys tilgjengelig.

Slik hjelper vekstsystemet deg fra frø til voksen plante

En av fordelene med Avisomo-styringssystemet er at du får hjelp gjennom hele vekstperioden til avlingene dine. Fra du sår frøene til plantene er slik som du vil ha dem, hjelper systemet deg med å å holde oversikten.

Når du sår

Når du sår en tralle med frø, ber systemet deg fortelle hvilket frø du har sådd. Dette gjør du enkelt på telefonen din ved hjelp av vår software og et klistremerke på tralla.

Da vet allerede systemet hvilket stadium planten er i (frø) og kan planlegge produksjonen deretter.

Systemet vil også ta hensyn til hvilket dyrkemedium og størrelsen på pottene eller brettene du velger å bruke.

Suksess hver gang

Ved hjelp av Avisomo-styringssystemet oppnår vi 99% spiring nesten hver gang, uavhengig av type frø vi sår. Dette er takket være god temperatur og fuktighetskontroll i spiresonen.

Du kan enkelt skape en spiresone ved å lage et spiretelt. Hvis du vil gjøre det litt mer avansert kan du dedikere et helt rom til dette formålet.

Hvis du vil gjøre det veldig enkelt leverer vi også lokk som kan legges i hver etasje for å holde på fuktigheten i pottene. På denne måten trenger trallen kun å stå i et sted med god temperatur slik at frøene spirer.

Du vil aldri trenge noe lys til spiring, og dette er en av måtene du kan redusere både investeringskostnadene og driftskostnadene ved å velge Avisomo-systemet.

Videre vekst

Etter at spiring har funnet sted vil systemet informere om hvilke traller som skal flyttes videre til en dyrkestasjon.

I den nye stasjonen vil trallen bli vannet med en næringsløsning og belysning tilpasset stadiet planten er i.

Videre når planten har vokst seg stor og veksten begynner å akselerere, vil det bli pushet et nytt varsel om å flytte trallen fra spirestasjonen til en stasjon med sterkere næring, mer belysning og tøffere klima for at planten skal ha optimal vekst. 

Dersom du har et lite system kan man gjøre slik at det kun blir endringer i næringsløsning og at du benytter et universalt fullspektrum gjennom hele veksten.

Hele dette forløpet blir tatt hånd om av vår software. Den vil sende beskjed om alle nødvendige endringer til din eller dine ansattes telefon.

Dette er spesielt nyttig fordi det er enkelt å holde oversikt selv om plantene befinner seg på ulike stadier i utviklingen eller du dyrker frem ulike planter samtidig.

Ulike «oppskrifter» for ulike vekster

Hele dette forløpet er det vi kaller for en “digital planteoppskrift”. Det betyr at systemet følger et bestemt forløp for hvordan ulike planter skal flyttes mellom ulike soner og endringer som må til for at en plante skal gå raskest og best mulig fra frø til en fullvokst plante som er klar for høsting.

Hver oppskrift er utviklet for å etterligne forholdene i naturen best mulig. Via styringssystemet kan du kontrollere soloppgang og -nedgang, med innstillinger for hvor lang dagen skal være. Du kan også endre på næringen basert på hvilket stadium planten er i, og du har full kontroll over fuktigheten – både i substratet og i luften.

Oppskriftene vi har i softwaren tar hensyn til hvilket substrat du benytter. Dette betyr at dersom du vil benytte deg av torv eller et annet substrat du er vant med, vil du kunne velge en planteoppskrift som er tilpasset dette.

Siden alle bygninger er forskjellige, har vi gjort det enkelt og intuitivt å gjøre små endringer i oppskriftene for å tilpasse dem etter dine behov. Du kan også sette sammen din egen oppskrift fra bunnen av.

Dersom du lager eller endrer en oppskrift blir disse lagret lokalt hos deg slik at du kan bruke disse igjen.

Slik får du full kontroll over automasjonen, med veiledning fra de digitale planteoppskriftene vi har utviklet i vårt testlokale på Toten.

I tillegg til oppskriftene som tar seg av denne logistikken og styringen, vil det på sikt følge med fremvisninger av forskjellige måter å så på, anbefalt avstand mellom ulike vekster, og hvilke pottestørrelser som egner seg.

Avisomo-styringsystemet og utstyr

Avisomo har partnerskap og egenutviklede løsninger for å effektivisere produksjon i traller.

Vi kan for eksempel tilby vaskemaskiner som kan vaske en hel tralle av gangen, manuelle og automatiske så-maskiner for effektiv såing, semi-manuelle og automatiske høstemaskiner, AGV-roboter for automatisk logistikk og en haug med annet ekstrautstyr som bidrar til å skape så effektiv produksjon som mulig.

Vi tilbyr disse produktene som enkeltstående moduler. Slik kan du enkelt oppgradere med det som vil effektivisere nettopp din produksjon.

Hvordan ta i bruk vekstsystemet

Når du kjøper Avisomo-styringssystemet vil du få tilgang til kontrollpanelet som du bruker til å styre automasjonen din. I dette kontrollpanelet har du oversikt over dyrkestasjonene hos deg og mulighet for å se igjennom oppskrifter og innstillinger.

Førstegangsinstallasjon

Når du får systemet levert første gang vil alt være satt opp av oss i Avisomo. Da ligger allerede antallet dyrkningsstasjoner du har hos deg inne i ditt kontrollpanel og du kan begynne å legge inn traller.

Styringssystemet kommuniserer med kontrollenheten som er installert på hver stasjon. Slik kan systemet planlegge vanning, belysningsnivå og få tilgang til sensorikk.

Oversikt

Det første bildet du kommer til kaller vi for oversikten. Her kan du se tidslinjen for vekstene dine og de ulike variablene i anlegget ditt, samt sette ønskede verdier for de forskjellige variablene som temperatur og fuktighet. Det er også her du får oversikt over produksjonen, og kan følge med på at produksjonen går som planlagt.

Fra oversikten kan du altså se når en stasjon vil bli ledig neste gang, og når noe skal arbeides med.

Tilpasninger

I softwaren kan du gjøre tilpasninger for hvordan du ser produksjonen din. Det er enkelt å endre hvordan du ser de ulike stasjonene og løsningene du har installert i anlegget.

For å flytte på de ulike elementene kan du dra og slippe dem der du vil ha dem.

Du bør sortere dem på den måten som gir deg best oversikt og som tilsvarer slik stasjonene er installert hos deg.

Oppskrifter

Digitale planteoppskrifter er ryggraden i vårt system.

Med disse er du garantert å få de samme resultatene gang på gang, slik at du får en vellykket avling. Oppskriftene skal være mulig å lage selv slik at du kan tilpasse automasjonen for deg og din lokasjon.

Du trenger ikke lure på hvordan du gjorde det sist, for all informasjonen ligger lagret lokalt hos deg, samtidig som det ligger i skyløsningen! På denne måten kan du følge med på hvordan det går, uansett hvor du er i verden. Selv om internettet ditt skulle falle ut, vil produksjonen fortsatt gå helt etter planen. 

Avisomo vekstsystem – En rask innføring

Dette var en rask innføring i hvordan systemet vårt fungerer. 

På sikt vil vi legge ut mer informasjon om hvordan du kan installere AGV-robotikken vår for automatisk logistikk, hvilke smidige løsninger vi har for høsting/såing/vasking og hvordan du enkelt kan legge til nye sensorer, stamløsninger, dyrkestasjoner og mye mer i ditt system.

Economy_of_modern_vertical_farm

Økonomi i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg

Lær om forretningsmodellen i et moderne vertikalt dyrkningsanlegg. Hva er kostnader, utbytte, profitt, fordeler og risikofaktorer?

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
martin

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i en samtale om hvordan du kan dra nytte av Avisomos styringssystem for vertikalt landbruk.